004 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 004

0
6730

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 004

Loading...

第4封信
亲爱的自己:
不要去羡慕别人拥有的爱情。你以为你没有的,可能在来的路上;你以为她拥有的,可能在去的途中。

 

Dì 4 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Bùyào qù xiànmù biérén yǒngyǒu de àiqíng. Nǐ yǐwéi nǐ méiyǒu de, kěnéng zài lái de lùshàng; nǐ yǐwéi tā yǒngyǒu de, kěnéng zài qù de túzhōng.

Loading...

Bài dịch của bạn @Hàng Thái Hoàng

Bạn không cần đố kỵ với tình yêu của những người xung quanh.Bạn nghĩ rằng mình không có tình yêu,có thể cô ấy đang ở trước mặt bạn, khi bạn nghĩ cô ấy là sỡ hữu của riêng bạn, có thể bạn sẽ mất cô ấy trên đoạn đường.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @ĐỨC ANH

Đừng đố kỵ với tình yêu của người khác. Bạn nghĩ rằng bạn không có tình yêu, có thể tình yêu đang trên đường đến với bạn, bạn nghĩ rằng cô ấy có được tình yêu, có thể tình yêu đang trên đường rời xa cô ấy.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @PHƯƠNG PHÍ

Loading...

Đừng ghen tỵ với tình yêu của người khác. Bạn tưởng rằng mình không có tình yêu, có thể nó đang trên đường tới. Bạn tưởng rằng cô ấy sở hữu tình yêu, có thể nó đang đi trên đường.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @CHÂU NGUYỄN MINH

Đừng có đi ngưỡng mộ tình cảm mà người khác có. Bạn cho rằng bạn không có, có thể nó đang trên đường đến. Bạn cho rằng cô ấy có, có thể nó đang trên đường đi

Tổng hợp Danh sách 999 bức thư viết cho bản thân

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 004
Loading...