002- [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 002

0
6582

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 02

Loading...

第2封信
亲爱的自己:
想知道一个人爱不爱你,就看他和你在一起有没有活力,开不开心,有就是爱,没有就是不爱。爱情不是感动,你不是他心目中的理想伴侣,即使一时接受你,将来碰上他心仪的那一位,也一样会离开你。

 

[999 bức thư viết cho bản thân] Dì 2 fēng xìn

Xiǎng zhīdào yīgè rén ài bù ài nǐ, jiù kàn tā hé nǐ zài yīqǐ yǒu méiyǒu huólì, kāi bù kāixīn, yǒu jiùshì ài, méiyǒu jiùshì bù ài. Àiqíng bùshì gǎndòng, nǐ bùshì tā xīnmù zhōng de lǐxiǎng bànlǚ, jíshǐ yīshí jiēshòu nǐ, jiānglái pèng shàng tā xīnyí dì nà yī wèi, yě yīyàng huì líkāi nǐ.

Bài dịch của bạn @PHƯƠNG ĐOÀN

Loading...

Bản thân thân mến

Muốn biết một người có yêu bạn hay không. Hãy xem khi bạn và người ấy ở cùng nhau có cảm thấy có sức sống hay không, vui hay không. Nếu có thì đó là yêu nếu không có thì đó là không yêu . Tình yêu không phải là một cảm giác. Nếu trong trái tim người ấy bạn không phải là một người lý tưởng để đồng hành thậm chí đôi khi người ấy chấp nhận bạn nhưng sẽ đến lúc trong trai tim của người ấy sẽ có một người khác thì cũng giống như đã rời xa bạn.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @CHÂU MINH NGUYỄN

Bản thân thân mến:

Muốn biết một người có yêu bạn không, thì xem xem bạn với người ta bên nhau có lâu dài không, có vui vẻ không, có tức là yêu, không có thì là không yêu. Tình yêu không phải là sự động lòng, bạn không phải là người bạn đời trong lòng của người ta, cho dù nhất thời tiếp nhận bạn, sau này bắt gặp người hấp dẫn họ, cũng giống như sẽ rời xa bạn

Loading...

BÀI DỊCH CỦA BẠN @ĐỨC ANH

Gửi tới bản thân:

Muốn biết một người có yêu bạn hay không, chỉ cần xem khi anh ta và bạn ở bên nhau có hay không sức sống, có vui vẻ hay là không, có tức là yêu, không tức là không yêu, tình yêu không phải sự cảm động, bạn không phải là người đồng hành lý tưởng trong tâm trí anh ta, thậm chí lúc này chấp nhận yêu bạn, tương lai gặp phải người anh ta ao ước, cũng sẽ rời xa bạn mà thôi.

Tổng hợp Danh sách 999 bức thư viết cho bản thân

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 002
Loading...