001 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 001

  0
  13796

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 01

  第1封信

  亲爱的自己:
  爱情与咖啡,都需要靠一点想象力,它们既不能纯粹是生理器官的体会,也不能完全是肢体五官的感觉。需要一点想象力,让过程显得可贵,让余温值得回味。

   

  Dì 1 fēng xìn

  qīn’ài de zìjǐ:
  Àiqíng yǔ kāfēi, dōu xūyào kào yīdiǎn xiǎngxiàng lì, tāmen jì bùnéng chúncuì shì shēnglǐ qìguān de tǐhuì, yě bùnéng wánquán shì zhītǐ wǔguān de gǎnjué. Xūyào yīdiǎn xiǎngxiàng lì, ràng guòchéng xiǎnde kěguì, ràng yú wēn zhídé huíwèi.

  Bài dịch của bạn @Đặng Thanh Thảo

  Bức thư đầu tiên

  Bản thân đáng yêu nè:

  Tình yêu với cafe, đều cần đến một chút tưởng tượng. Nó không chỉ đơn thuần là kinh nghiệm dựa trên tâm sinh lý, cũng không hoàn toàn là cảm giác của ngũ quan. Cần chút tưởng tượng, để thấy những gì đã trải qua là quý giá, để thấy khẩu vị nồng ấm thật đáng nhớ.

   

  Bài dịch của bạn @Thuỳ Dung Trần

  Bức thư đầu tiên

  Tình yêu và cafe. Tất cả đều cần 1 chút tưởng tượng.nó không thể chỉ đơn thuần là dựa trên những kinh nghiệm, cũng không thể chỉ dựa vào cảm nhận đầu tiên của ngũ quan. Nó cần 1 chút tưởng tưởng, để thấy rằng dường như nó là đáng quý. Hãy để cho nó sự ấm áp đáng nhớ

   

  Bài dịch của bạn @Đức Anh

  Bức thư đầu tiên

  Gửi tới chính mình:

  Tình yêu với cafe, vẫn cần phải dựa một chút vào tưởng tượng, chúng không thể thuần túy là sự nhận biết của cơ quan sinh lý, cũng không thể hoàn toàn là cảm giác của ngũ giác. Cần đến một chút tưởng tượng, để thấy được giá trị được biểu hiện bởi quá trình thưởng thức, để suy nghĩ về sự ngọt ngào còn lại.

  Tổng hợp Danh sách 999 bức thư viết cho bản thân

  Mình mới được tặng bộ sách 999 bức thư viết cho bản thân – 写给未来的999封信 (Xiě gěi wèilái de 999 fēng xìn)

  Mình sẽ up lên đ…

  Posted by Học Tiếng Trung Quốc on Friday, April 14, 2017