[MP3, Download] Tải miễn phí file Mp3 tất cả các bài giáo trình nghe tiếng Trung Slow-Chinese

0
11955

[MP3, Download] Tải miễn phí file Mp3 tất cả các bài giáo trình nghe tiếng Trung Slow-Chinese

 

[wpdm_package id=’22024′]

[wpdm_package id=’22028′]

[wpdm_package id=’22030′]

[wpdm_package id=’22031′]

[wpdm_package id=’22032′]

[wpdm_package id=’22033′]

[wpdm_package id=’22034′]

[wpdm_package id=’22035′]

[wpdm_package id=’22036′]

[wpdm_package id=’22037′]

[wpdm_package id=’22038′]

[wpdm_package id=’22039′]

[wpdm_package id=’22040′]

[wpdm_package id=’22041′]

[wpdm_package id=’22042′]

[wpdm_package id=’22043′]

[wpdm_package id=’22044′]

[wpdm_package id=’22047′]

[wpdm_package id=’22048′]

[wpdm_package id=’22049′]

[wpdm_package id=’22051′]

[wpdm_package id=’22052′]

[wpdm_package id=’22053′]

[wpdm_package id=’22054′]

[wpdm_package id=’22055′]

[wpdm_package id=’22056′]

[wpdm_package id=’22057′]

[wpdm_package id=’22058′]

[wpdm_package id=’22059′]

[wpdm_package id=’22060′]

[wpdm_package id=’22061′]

[wpdm_package id=’22062′]

[wpdm_package id=’22063′]

[wpdm_package id=’22064′]

[wpdm_package id=’22065′]

[wpdm_package id=’22066′]

[wpdm_package id=’22067′]

[wpdm_package id=’22068′]

[wpdm_package id=’22069′]

[wpdm_package id=’22070′]

[wpdm_package id=’22071′]

[wpdm_package id=’22072′]

[wpdm_package id=’22073′]

[wpdm_package id=’22074′]

[wpdm_package id=’22075′]

[wpdm_package id=’22076′]

[wpdm_package id=’22077′]

[wpdm_package id=’22078′]

[wpdm_package id=’22079′]

[wpdm_package id=’22082′]

[wpdm_package id=’22083′]

[wpdm_package id=’22084′]

[wpdm_package id=’22085′]

[wpdm_package id=’22086′]

[wpdm_package id=’22087′]

[wpdm_package id=’22088′]

[wpdm_package id=’22089′]

[wpdm_package id=’22090′]

[wpdm_package id=’22091′]

[wpdm_package id=’22092′]

[wpdm_package id=’22093′]

[wpdm_package id=’22094′]

[wpdm_package id=’22095′]

[wpdm_package id=’22096′]

[wpdm_package id=’22097′]

[wpdm_package id=’22098′]

[wpdm_package id=’22099′]

[wpdm_package id=’22100′]

[wpdm_package id=’22101′]

[wpdm_package id=’22102′]

[wpdm_package id=’22103′]

[wpdm_package id=’22105′]

[wpdm_package id=’22106′]

[wpdm_package id=’22107′]

[wpdm_package id=’22108′]

[wpdm_package id=’22109′]

[wpdm_package id=’22110′]

[wpdm_package id=’22111′]

[wpdm_package id=’22112′]

[wpdm_package id=’22113′]

[wpdm_package id=’22114′]

[wpdm_package id=’22115′]

[wpdm_package id=’22116′]

[wpdm_package id=’22117′]

[wpdm_package id=’22118′]

[wpdm_package id=’22119′]

[wpdm_package id=’22120′]

[wpdm_package id=’22121′]

[wpdm_package id=’22122′]

[wpdm_package id=’22123′]

[wpdm_package id=’22126′]

[wpdm_package id=’22127′]

[wpdm_package id=’22129′]

[wpdm_package id=’22130′]

[wpdm_package id=’22131′]

[wpdm_package id=’22132′]

[wpdm_package id=’22133′]

[wpdm_package id=’22134′]

[wpdm_package id=’22136′]

[wpdm_package id=’22137′]

[wpdm_package id=’22138′]

[wpdm_package id=’22139′]

[wpdm_package id=’22140′]

[wpdm_package id=’22141′]

[wpdm_package id=’22142′]

[wpdm_package id=’22143′]

[wpdm_package id=’22144′]

[wpdm_package id=’22145′]

[wpdm_package id=’22146′]

[wpdm_package id=’22147′]

[wpdm_package id=’22148′]

[wpdm_package id=’22149′]

[wpdm_package id=’22150′]

[wpdm_package id=’22151′]

[wpdm_package id=’22152′]

[wpdm_package id=’22153′]

[wpdm_package id=’22154′]

[wpdm_package id=’22155′]

[wpdm_package id=’22156′]

[wpdm_package id=’22158′]

[wpdm_package id=’22159′]

[wpdm_package id=’22160′]

[wpdm_package id=’22161′]

[wpdm_package id=’22162′]

[wpdm_package id=’22163′]

[wpdm_package id=’22164′]

[wpdm_package id=’22165′]

[wpdm_package id=’22166′]

[wpdm_package id=’22167′]

[wpdm_package id=’22168′]

[wpdm_package id=’22169′]

[wpdm_package id=’22170′]

[wpdm_package id=’22171′]

[wpdm_package id=’22172′]

[wpdm_package id=’22173′]

[wpdm_package id=’22174′]

[wpdm_package id=’22175′]

[wpdm_package id=’22176′]

[wpdm_package id=’22177′]

[wpdm_package id=’22178′]

[wpdm_package id=’22179′]

[wpdm_package id=’22180′]

[wpdm_package id=’22181′]

[wpdm_package id=’22182′]

[wpdm_package id=’22183′]

[wpdm_package id=’22184′]

[wpdm_package id=’22185′]

[wpdm_package id=’22186′]

[wpdm_package id=’22187′]

[wpdm_package id=’22188′]

[wpdm_package id=’22189′]

[wpdm_package id=’22190′]

[wpdm_package id=’22191′]

[wpdm_package id=’22192′]

[wpdm_package id=’22193′]

[wpdm_package id=’22194′]

[wpdm_package id=’22195′]

[wpdm_package id=’22196′]

[wpdm_package id=’22197′]

[wpdm_package id=’22198′]

[wpdm_package id=’22199′]

[wpdm_package id=’22200′]

[wpdm_package id=’22201′]

[wpdm_package id=’22202′]

[wpdm_package id=’22203′]

[wpdm_package id=’22204′]

[wpdm_package id=’22205′]

[wpdm_package id=’22206′]

[wpdm_package id=’22207′]

[wpdm_package id=’22208′]

[wpdm_package id=’22209′]

[wpdm_package id=’22210′]

[wpdm_package id=’22211′]

[wpdm_package id=’22212′]

[wpdm_package id=’22213′]

[wpdm_package id=’22214′]

[wpdm_package id=’22215′]

[wpdm_package id=’23370′]

[wpdm_package id=’23717′]

[wpdm_package id=’23722′] 

[wpdm_package id=’23827′]

[wpdm_package id=’23906′]

[wpdm_package id=’24080′]

[wpdm_package id=’24165′]

[wpdm_package id=’24196′]

Cả nhà xem danh sách các bài có tiếng Hán, Pinyin, Tiếng Việt, file nghe trực tuyến đầy đủ tất cả các bài Slow-Chinese tại link này nhé:

Danh sách các bài trong Giáo trình học nghe tiếng Trung Slow-Chinese

 

 

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...