[Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–不论……都… 

0
3806

 [Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–不论……都… 

 

 • bù lùn … … dōu … …
 • 不论……都……
 • that is all;no matter (what, who, how, etc.); – bất luận, cho dù thế nào 

Ví dụ: 

 • bù lùn zuò shén me gōng zuò , tā dōu hěn rèn zhēn 。
  不论做什么工作,他都很认真。
  No matter what job he does he’s always very earnest. – Bất luận làm công việc gì, anh ấy đều hết sức mẫn cán
 • bù lùn shì shén me rén qù àn diàn niǔ ,   qí xiào guǒ dōu shì yí yàng de 。
  不论是什么人去按电钮, 其效果都是一样的。
  The effect of pushing the button is the same no matter who does it. – Cho dùng ai là người ấn nút, thì hiệu quả đều như nhau 
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...