[Ngữ pháp tiếng Trung] Cấu trúc 莫过于 – mò guò yú – Không có gì hơn …

0
867

[Ngữ pháp tiếng Trung] Cấu trúc 莫过于 – mò guò yú – Không có gì hơn …

 
 
 
 • 莫过于 [mò guò yú] :nothing is more … than; nothing is better than – không có gì … hơn; không có thứ gì tốt hơn
 • biǎo shì chéng dù gāo , jí “ zuì ” de yì si 。
 • 表示程度高,即“最”的意思。
 • Biểu thị sự so sánh mức độ cao, ý nghĩa như là NHẤT

E.g.

 • zuì hǎo de bàn fǎ mò guò yú zǎo zuò zhǔn bèi 。
  最好的办法莫过于早作准备。
  There’s nothing like being beforehand. – Không có phương pháp nào tốt hơn là sự chuẩn bị trước
 • zuì dà de kuài lè mò guò yú shì yè shàng de chéng gōng 。
  最大的快乐莫过于事业上的成功。
  There’s no greater happiness than that of succeeding in one’s career. – Không có hạnh phúc nào lớn hơn là thàn công trong sự nghiệp
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...