[Ngữ pháp] 眼看 [yǎn kàn] – Nhãn Khán – Ngay lập tức, ngay bây giờ

0
1879
Loading...

Learn Chinese–眼看 [yǎn kàn] – Nhãn Khán – Ngay lập tức, ngay bây giờ

  • 眼看 [yǎn kàn]: soon or in no time – rất nhanh, rất sớm
  • Mǎ shàng, zài hěn duǎn de shí jiān zhī nèi 。
    马上,在很短的时间之内。Ngay lập tức, chỉ còn rất ít thời gian

Ví dụ:

  • yǎn kàn tiān jiù yào xià yǔ le 。
    眼看天就要下雨了。
    It’ll rain soon. – Trời mưa ngay bây giờ đây này
[Ngữ pháp] 眼看 [yǎn kàn] - Nhãn Khán - Ngay lập tức, ngay bây giờ