[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #177: 北京的房价(二) – Giá nhà ở Bắc Kinh (phần 2)

  1
  7697

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #177: 北京的房价(二) – Giá nhà ở Bắc Kinh (phần 2)
  北京的房价(二) – Giá nhà ở Bắc Kinh (phần 2)

  北京的房价(二)

  今天,我们来继续介绍北京的房价。在上次的文章中,我们谈到炒房现象,也就是人们买卖房产,赚取差价的行为。为了限制炒房,2010年,政府出台了“限购”政策,这个政策被人们叫做“限购令”。“限购令”规定,只有北京户口的人才可以买房;已婚的人,每个家庭只能购买两套商品住房;单身的人只能购买一套商品住房。这样,在北京可以买房的人更少了。但北京的房价并没有因此停止上涨。原因也是多方面的。

  中国有句话叫,“上有政策,下有对策”。对于“限购令”,有些人会“钻空子”。比如,有些结婚的人为了多买房,就先去登记离婚,把房子给夫妻其中的一方,另一个人离婚后在单身的状态下再买一套房,之后这对夫妻再复婚,就有了三套房子。因此,在北京甚至出现过为了买房而排队登记离婚的现象。不过,排队离婚买房的肯定是有钱人,普通人一套房也买不起,更别说买多套房了。

  据我了解,相对于买房,许多国家的人更喜欢租房。为什么中国人这么热衷于买房呢?在中国有个传统观念,结婚要有“婚房”,这就让买房成为了结婚的必备条件。而“婚房”一般由男方家购买,或者由双方家庭共同出钱购买,这给双方父母也带来了很大压力。
  在以前的文章中,我们介绍过中国的户口政策。孩子只能在自己的户口所在地指定的学校上小学、中学。因此,好的学校所在的区域,房价就更贵。这种区域叫做“学区”,这里的房子就叫做“学区房”。

  现在很多年轻人买房时会申请贷款,每个月的收入基本全部要用于还贷款,这样的人叫做“房奴”,也就是为了房子工作的奴隶。过去几年,北京的房价不断上涨。很多在北京工作、生活的年轻人担心,如果现在不买房,将来就更加买不起了。所以很多人选择买房当房奴。北京作为中国的政治、经济、文化中心,有优质的医疗和教育资源,每年都吸引了大批人才涌入。因此,也许在很长的一段时间内,北京的房价都会居高不下。

  #177:Běijīng de fángjià (èr)

  jīntiān, wǒmen lái jìxù jièshào běijīng de fángjià. Zài shàng cì de wénzhāng zhōng, wǒmen tán dào chǎo fáng xiànxiàng, yě jiùshì rénmen mǎimài fángchǎn, zhuàn qǔ chājià de xíngwéi. Wèile xiànzhì chǎo fáng,2010 nián, zhèngfǔ chūtáile “xiàngòu” zhèngcè, zhège zhèngcè bèi rénmen jiàozuò “xiàngòu lìng”.“Xiàngòu lìng” guīdìng, zhǐyǒu běijīng hùkǒu de réncái kěyǐ mǎifáng; yǐ hūn de rén, měi gè jiātíngzhǐ néng gòumǎi liǎng tào shāngpǐn zhùfáng; dānshēn de rén zhǐ néng gòumǎi yī tào shāngpǐn zhùfáng. Zhèyàng, zài běijīng kěyǐ mǎifáng de rén gèng shǎole. Dàn běijīng de fángjià bìng méiyǒu yīncǐ tíng zhǐ shàngzhǎng. Yuányīn yěshì duō fāngmiàn de.

  Zhōngguó yǒu jù huà jiào,“shàng yǒu zhèngcè, xià yǒu duìcè”. Duìyú “xiàngòu lìng”, yǒuxiē rén huì “zuānkòngzi”. Bǐrú, yǒuxiē jiéhūn de rén wéi le duō mǎifáng, jiù xiān qù dēngjì líhūn, bǎ fángzi gěi fūqī qízhōng de yīfāng, lìng yīgè rén líhūn hòu zài dānshēn de zhuàngtài xià zài mǎi yī tàofáng, zhīhòu zhè duì fūqī zài fùhūn, jiù yǒule sān tàofángzi. Yīncǐ, zài běijīng shènzhì chūxiànguò wèile mǎifáng ér páiduì dēngjì líhūn de xiànxiàng. Bùguò, páiduì líhūn mǎifáng de kěndìng shì yǒu qián rén, pǔtōng rén yī tào fáng yě mǎi bù qǐ, gèng bié shuō mǎi duō tàofángle.

  Jù wǒ liǎojiě, xiāngduì yú mǎifáng, xǔduō guójiā de rén gèng xǐhuan zūfáng. Wèishéme zhōngguó rén zhème rèzhōng yú mǎifáng ne? Zài zhōngguó yǒu gè chuántǒng guānniàn, jiéhūn yào yǒu “hūn fáng”, zhè jiù ràng mǎifáng chéng wéi liǎo jiéhūn de bì bèi tiáojiàn. Ér “hūn fáng” yībān yóu nánfāng jiā gòumǎi, huòzhě yóu shuāngfāng jiātíng gòngtóng chū qián gòumǎi, zhè gěi shuāngfāng fùmǔ yě dài láile hěn dà yālì.
  Zài yǐqián de wénzhāng zhōng, wǒmen jièshàoguò zhōngguó de hùkǒu zhèngcè. Háizi zhǐ néng zài zìjǐ de hùkǒu suǒzàidì zhǐdìng de xuéxiào shàng xiǎoxué, zhōngxué. Yīncǐ, hǎo de xuéxiào suǒzài de qūyù, fángjià jiù gèng guì. Zhè zhǒng qūyù jiàozuò “xuéqū”, zhèlǐ de fángzi jiù jiàozuò “xuéqū fáng”.

  Xiànzài hěnduō niánqīng rén mǎifáng shí huì shēnqǐng dàikuǎn, měi gè yuè de shōurù jīběn quánbù yào yòng yú hái dàikuǎn, zhèyàng de rén jiàozuò “fáng nú”, yě jiùshì wèile fángzi gōngzuò de núlì. Guòqù jǐ nián, běijīng de fángjià bùduàn shàngzhǎng. Hěnduō zài běijīng gōngzuò, shēnghuó de niánqīng rén dānxīn, rúguǒ xiànzài bú mǎifáng, jiānglái jiù gèngjiā mǎi bù qǐle. Suǒyǐ hěnduō rén xuǎnzé mǎifáng dāng fáng nú. Běijīng zuòwéi zhōngguó de zhèngzhì, jīngjì, wénhuà zhōngxīn, yǒu yōuzhì de yīliáo hé jiàoyù zīyuán, měinián dōu xīyǐnle dàpī réncái yǒng rù. Yīncǐ, yěxǔ zài hěn zhǎng de yīduàn shíjiān nèi, běijīng de fángjià dūhuì jū gāo bùxià.

  #176 – Giá nhà ở Bắc Kinh (2)

  Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về vấn đề giá nhà cửa ở Bắc Kinh. Trong phần trước, chúng ta đã nói về hiện tượng bán qua tay, tức là hành vi người mua đầu tư bất động sản, mua lại nhà, sau đó bán lại cho người khác, kiếm lấy khoản chênh lệch. Để hạn chế việc mua bán qua tay, năm 2010, chính phủ đã ban hành chính sách HẠN CẤU, chính sách được người dân gọi là “Lệnh Hạn Cấu”. “Lệnh Hạn Cấu” quy định: Chỉ có người có hộ khẩu ở Bắc Kinh mới được mua nhà; người đã kết hôn, mỗi gia đình chỉ được phép mua 2 căn nhà; người đơn thân chỉ được phép mua một căn nhà. Do thế, tại Bắc Kinh người mua được nhà càng trở nên ít hơn. Nhưng giá nhà ở Bắc Kinh không vì thế mà giảm đi. Nguyên nhân có thể do nhiều mặt gây ra.

  Trung Quốc có câu, “Thượng Hữu Chính Sách; Hạ Hữu Đối Sách”. Đối với “Hạn Cấu Lệnh”, có một số người đã tìm ra “Kẽ Hở”. Ví dụ như, một số người đã kết hôn muốn mua nhiều nhà hơn, liền đi đăng ký li hôn, đưa nhà cho người vợ hoặc người chồng, kết hôn với một người khác để có thể mua nhà khác, sau đó lại tái hôn với người cũ, và như vậy là có ba cái nhà. Chính vì thế mà vì mua nhà mà phát sinh hiện tượng ly hôn rồi lại tái hôn. Tuy nhiên, chỉ người có tiền mới dùng cách li hôn này, người nghèo thậm chí một cái nhà còn khó mua, nói gì đến mua nhiều nhà.

  Như tôi được biết, đối với việc mua nhà, thì dân ở nhiều quốc gia lại thích thuê nhà. Tại sao người Trung Quốc lại thích mua nhà vậy? Ở Trung Quốc có một quan niệm truyền thống, kết hôn phải có “phòng hôn”, nên việc có nhà là điều tiên quyết khi kết hôn. “Phòng hôn” thường do nhà trai mua, cũng có nơi nhà trai gái góp tiền mua, điều đó khiến cha mẹ 2 bên có rất nhiều áp lực.

  Ở phần trước, chúng tôi đã giới thiệu qua chính sách hộ khẩu ở Trung Quốc. Trẻ em chỉ có thể họ được ở các trường trong khu vực có hộ khẩu. Vì thế, nhà gần khu vực có trường học tốt, lại càng đắt. Khu vực này gọi là “Học khu”, nhà trong khu này gọi là “nhà học khu”.

  Hiện nay có rất nhiều người trẻ mua nhà trả góp, thu nhập cả năm đều dành cho việc trả nhà, những người này gọi là “Phòng Nô” (Nô lệ nhà cửa”, hiểu là vì nhà cửa mà trở thành nô lệ. Vài năm gần dây, giá nhà Bắc Kinh vẫn tiếp tục tăng. Rất nhiều người độc thân đang sống và làm việc tại Bắc Kinh lo lắng, nếu bây giờ không mua nhà, tương lai càng khó mua được nhà. Vì thế rất nhiều người chọn lựa mua nhà và làm nô lệ của việc mua nhà. Bắc Kinh là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị, có hệ thống y tế giáo dục tiên tiến, do đó mỗi năm đều có vô số người nhập cư. Do đó, trong một tương lai không gần nữa, giá nhà Bắc Kinh sẽ vẫn ở mức rất cao.

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #177: 北京的房价(二)