[Từ lóng tiếng Trung] 你行你上 (nǐ xíng nǐ shàng) – Ông giỏi thì làm đi

0
3915

[Từ lóng tiếng Trung] 你行你上 (nǐ xíng nǐ shàng) – Ông giỏi thì làm đi

 
 • nǐ xíng nǐ shàng
 • 你行你上
 • You can you up!
 • Bạn giỏi thì đi mà làm

Meaning: If you can do it, then you go and do it.It’s used against people who criticize others’ work, especially when the criticizer is not that much better.

Giải nghĩa: Nếu bạn có thể làm được, vậy thì bạn đi mà làm. Câu này dùng để nói những người chỉ thích đi chê bai và chỉ trích thành quả, công việc của người khác, đặc biệt là người chê bai chưa chắc đã làm giỏi hơn ^^

Often the phrase is followed by – câu này cũng hay được dùng để nối vào:

 • bù xíng bié bǐ bǐ
 • 不行别比比
 • no can no BB

Meaning: if you can’t do it, then don’t criticize others.

Nghĩa: Nếu bạn không thể làm, vậy đừng chỉ trích người khác.

“BB” means to nag or complain in Beijing and Dongbei dialects. “BB” có nghĩa là than phiền trong tiếng Bắc Kinh và vùng Đông Bắc

 • nǐ xíng nǐ shàng   
 • 你行你上 不行别比比
 • You can you up, no can no BB
 • Bạn giỏi thì đi mà làm, không làm được thì đừng có nói

Từ lòng này có nguồn gốc từ câu đáp trả truyền thông khi đội Lakers bị thua đội Thunder ở vòng bán kết Western Conference năm 2012. Rất nhiều người đã đổ lỗi cho Kobi vì thua trận vào thời điểm đó, nhưng một số fans chân chính của Kobi đã bảo vệ anh ta và nói: “Có giỏi thì làm đi!” Sau này câu nói này đã được lan truyền trên internet và trở nên phổ biến, trở thành một từ lóng rất hay (汉语世界).

The phrase originated from the public’s response to the Lakers’ being defeated by the Thunder in the Western Conference Semi-finals of 2012. A lot of people blamed Kobi for losing the game at that time, but one of the real fans of Kobi came to his defense and said: “you can you up”. This later was widely spread on the internet and became popular internet slang.(汉语世界)