[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 034: Heo Heoo – 走过全世界有谁比妈妈好?

0
4919

[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 034:  Heo Heoo – 走过全世界有谁比妈妈好? 

Xem chi tiết cuộc thi

走过全世界有谁比妈妈好?
我妈妈是一位杰出的女英雄。即使只有两只手但是一天她能做几百件事。如工作,做饭,照顾孩子,打扫房屋等等。我从来没看过我妈妈诉苦过。 有些时候我很坏,我气妈妈,而她从来没有打我,她只告诉爸爸让爸爸打我而已。但是打我是让我成长。我妈妈没有什么高贵的梦想,只希望我有很多钱,让我以后不要像爸妈这样辛苦。做父母的,只想孩子幸福。妈妈,我爱你。

Zǒuguò quán shìjiè yǒu shuí bǐ māmā hǎo?
Wǒ māmā shì yī wèi jiéchū de nǚ yīngxióng. Jíshǐ zhǐyǒu liǎng zhī shǒu dànshì yītiān tā néng zuò jǐ bǎi jiàn shì. Rú gōngzuò, zuò fàn, zhàogù háizi, dǎsǎo fángwū děng děng. Wǒ cónglái méi kànguò wǒ māmā sùkǔguò. Yǒuxiē shíhou wǒ hěn huài, wǒ qì māmā, ér tā cónglái méiyǒu dǎ wǒ, tā zhǐ gàosu bàba ràng bàba dǎ wǒ éryǐ. Dànshì dǎ wǒ shì ràng wǒ chéngzhǎng. Wǒ māmā méiyǒu shé me gāoguì de mèngxiǎng, zhǐ xīwàng wǒ yǒu hěnduō qián, ràng wǒ yǐhòu bùyào xiàng bà mā zhèyàng xīnkǔ. Zuò fùmǔ de, zhǐ xiǎng háizi xìngfú. Māmā, wǒ ài nǐ.

Đi khắp thế gian xem ai tốt hơn mẹ?
Mẹ tôi là một nữ anh hùng tài giỏi. Dù chỉ có hai bàn tay nhưng mẹ có thể làm cả trăm việc trong một ngày. Nào là đi làm, nào là lo bếp núc, nào là chăm con cái, nào là dọn dẹp nhà cửa,… Và tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi than mệt cả.
Có những lúc tôi rất hư, tôi chọc giận mẹ, mà mẹ không bao giờ đánh tôi cả. Mẹ mách cha để ba đánh tôi thôi. Nhưng đánh để tôi nên người !
Mẹ tôi không ước mơ gì cao sang, chỉ mong tôi có thật nhiều tiền ! Để sau này tôi không phải cực khổ giống cha mẹ ! Làm cha mẹ, chỉ muốn con cái hạnh phúc thôi !
Mẹ ơi ! Con yêu mẹ !


Nhóm biên tập viên

Bài viết
Viết bởi
bài văn tiếng Trung

Biên tập
Editing
up lên website

Bài dịch
Dịch thuật
dịch tiếng Việt