[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 032: Đỗ Ba Đi En – 母爱

0
6694

[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 032:  Đỗ Ba Đi En – 母爱

Xem chi tiết cuộc thi

母爱
古人有句:“羊有跪乳之恩,鸦有反哺之孝。”母亲对子女的恩情可说是高如山,深如海。“生儿养女一辈子,满脑子都是孩子哭了笑了”,无论生活中有多少苦难, 有多少挫折,无论是贫穷还是富有,母亲都宁愿牺牲自己一切,让子女拥有幸福的生活,一辈子无所不有,不会让孩子对生活感到自卑。“柴米油盐半辈子”,母亲一时一刻都会为子女着想,你笑,妈妈笑、你哭,妈妈担忧、你病、妈妈放弃一切照顾你、你失望,妈妈安慰你,给你带来希望。那么称母爱伟大如山,如天会不会太夸张吗?
孩子也应该以真爱,挚爱对得自己的母亲。母亲还在的时候,本身就要认真地珍惜一分一秒,往往给母亲带来多一点儿快乐,少一点而烦恼。否则,以后才问“我还剩下都少时间?”,甚至“对不起妈妈,孩子不孝”等等,后悔也晚了呢。
(拼音):

(翻译):

Gǔ rén yǒu jù :“Yáng yǒu guì rǔ zhī ēn ,yā yǒu fǎn bǔ zhī xiào 。”Mǔ qīn duì zǐ nǚ de ēn qíng kě shuō shì gāo rú shān ,shēn rú hǎi 。“Shēng ér yǎng nǚ yī bèi zǐ ,mǎn nǎo zǐ dōu shì hái zǐ kū le xiào le ”,wú lùn shēng huó zhōng yǒu duō shǎo kǔ nán , yǒu duō shǎo cuò shé ,wú lùn shì pín qióng hái shì fù yǒu ,mǔ qīn dōu níng yuàn xī shēng zì jǐ yī qiē ,ràng zǐ nǚ yōng yǒu xìng fú de shēng huó ,yī bèi zǐ wú suǒ bú yǒu ,bú huì ràng hái zǐ duì shēng huó gǎn dào zì bēi 。“Chái mǐ yóu yán bàn bèi zǐ ”,mǔ qīn yī shí yī kè dōu huì wéi zǐ nǚ zhe xiǎng ,nǐ xiào ,mā mā xiào 、nǐ kū ,mā mā dān yōu 、nǐ bìng 、mā mā fàng qì yī qiē zhào gù nǐ 、nǐ shī wàng ,mā mā ān wèi nǐ ,gěi nǐ dài lái xī wàng 。Nà me chēng mǔ ài wěi dà rú shān ,rú tiān huì bú huì tài kuā zhāng ma ?
Hái zǐ yě yīng gāi yǐ zhēn ài ,zhì ài duì dé zì jǐ de mǔ qīn 。Mǔ qīn hái zài de shí hòu ,běn shēn jiù yào rèn zhēn dì zhēn xī yī fèn yī miǎo ,wǎng wǎng gěi mǔ qīn dài lái duō yī diǎn ér kuài lè ,shǎo yī diǎn ér fán nǎo 。Fǒu zé ,yǐ hòu cái wèn “Wǒ hái shèng xià dōu shǎo shí jiān ?”,shèn zhì “Duì bú qǐ mā mā ,hái zǐ bú xiào ”děng děng ,hòu huǐ yě wǎn le ne 。

Người xưa có câu: “Dương hữu quỵ nhũ chi ân, nha hữu phản bu chi hiếu.” Ân tình người mẹ đối với con cao như núi, sâu như biển. “Nuôi nấng con cả một đời, lúc nào cũng vui buồn vì con”, dù cho cuộc đời có bao cực nhọc, trắc trở, dù cho nghèo khổ hay giàu có, người mẹ vẫn luôn sẵn lòng vì con mà hy sinh tất cả, để con cái có một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, không để con cảm thấy tự ti về cuộc sống. “Nửa đời cơm nước vì con”, người mẹ lúc nào cũng vì con cái mà trằn trọc lo toan, bạn vui thì mẹ bạn vui, bạn khóc thì mẹ bạn lo lắng, bạn bệnh thì mẹ vứt bỏ mọi thứ chăm sóc bạn, bạn thất vọng thì mẹ an ủi và mang cho bạn niềm hy vọng. Vậy thì ví tình mẹ vĩ đại như hòn núi thì có phóng đại quá không?
Con cái đối với mẹ cũng cần có một lòng yêu thương chân thật nhất. Khi mẹ còn bên bạn, bản thân chúng ta cần phải chắt chiu từng phút từng giây, luôn mang đến cho mẹ nhiều một tý niềm vui, vơi đi một tý phiền muộn. Nếu không thì sau này mới tự hỏi “Mình còn lại bao nhiêu thời gian nữa?” hay thậm chí “Xin lỗi mẹ, tại con bất hiếu” vâng vâng thì hối hận cũng đã muộn rồi.


Nhóm biên tập viên

Bài viết
Viết bởi
bài văn tiếng Trung

Biên tập
Editing
up lên website

Bài dịch
Dịch thuật
dịch tiếng Việt