[Ẩm thực] 八大碗 – Bát Đại Oản – Nét đặc sắc ẩm thực văn hóa của Trung Hoa

0
1454

[Ẩm thực] 八大碗 – Bát Đại Oản – Nét đặc sắc ẩm thực văn hóa của Trung Hoa

Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, các món ăn truyền thống là một điều không thể thiếu để bày biện lên trên bàn ăn trong bữa ăn đoàn viên ở nhiều địa phương ở Trung Hoa.

Trong số các món ăn truyền thống, Bát Đại Oản 八大碗 (Tám Cái Bát To) là một món vô cùng phổ biến

Được tạo ra bởi người Manchu, Bát Đại Oản ra đời từ thời nhà Thanh (1644 – 1911). Hoàng kim của món ăn là thời trị vì của vua Cà Long (1711 – 1799). Bát Đại Oản bao gồm tám bát lớn bao gồm các món thịt cừu, gà, bò, thịt lợn, cá và rau nấu bằng cách nướng, rán, hầm hoặc bỏ lò.

Về sau, các nguyên liệu gốc trong 8 bát lớn đã được thay đổi tùy theo địa phương và thực phẩm có sẵn. Các địa phương khác nhau ở Trung Quốc đã phát triển Bát Đại Oản của riêng mình và hiện nay có đến tận 12 phiên bản khác nhau.

Fengzhou Bát Đại Oản có nguồn gốc từ Fengyang, tỉnh Sơn Tây. Nó sử dụng thịt lợn, cừu và gà như là các nguyên liệu chính, bên cạnh trứng, cải bắp Trung Quốc và đậu phụ. Món ăn thường có rất nhiều đầu bếp tham gia nấu và thường phải mất từ 3 đến 4 tiếng mới hoàn thành. Fengzhou Bát Đại Oản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh vào năm 2009.

As Chinese Lunar New Year draws near, traditional cuisine is necessary to grace the table during family get-togethers in many places in China.

Among the traditional dishes, Ba Da Wan (literally, “eight big bowls”), is always very popular.

Created by the Manchu people, Ba Da Wan dates back to the Qing Dynasty (1644-1911). The dish enjoyed its prime during the reign of Emperor Qianlong (1711-1799). Ba Da Wan includes eight large bowls of mutton, chicken, beef, pork, fish and vegetables cooked by stir-frying, steaming, stewing and baking.

Later, the original ingredients in these eight bowls were replaced with others depending on where they were served, often by local specialty. Different places in China developed their own Ba Da Wan and now there are about 12 versions.

Fengzhou Ba Da Wan is from Fengyang in Shanxi province. It uses pork, mutton and chicken as the main ingredients, along with eggs, Chinese cabbages and tofu. The dish often takes many cooks about three to four hours to finish. Fengzhou Ba Da Wan was listed as a provincial intangible cultural heritage in 2009.

 

Traditional Ba Da Wan graces dinner table for coming Lunar New YearSun Jinyong, đầu bếp trưởng của một khách sạn ở Fengyang ở tỉnh Thiểm Tây, đang nấu Bát Đại Oản
Sun Jinyong, chief cook from a hotel in Fengyang in Shanxi province, cooks Ba Da Wan, Jan 11, 2017. [Photo/Xinhua]

Traditional Ba Da Wan graces dinner table for coming Lunar New Year
Sun Jinyong, đầu bếp trưởng của một khách sạn ở Fengyang ở tỉnh Thiểm Tây, đang nấu Bát Đại Oản
Sun Jinyong, chief cook from a hotel in Fengyang in Shanxi province, cooks Ba Da Wan, Jan 11, 2017. [Photo/Xinhua]

Traditional Ba Da Wan graces dinner table for coming Lunar New YearSun nấu đùi cừu, một món ăn trong Bát Đại Oản tại Fengyang, 11 tháng 01, năm 2017
Sun cooks braised pork ribs, one dish of Fengyang Ba Da Wan, Jan 11, 2017. [Photo/Xinhua]

Traditional Ba Da Wan graces dinner table for coming Lunar New YearSun nấu thịt cừu và bầu trắng, một món ăn của Fengyang Bát Đại Oản, 11 tháng 01, 2017
Sun cooks mutton and white gourd, one dish of Fengyang Ba Da Wan, Jan 11, 2017. [Photo/Xinhua]

Traditional Ba Da Wan graces dinner table for coming Lunar New YearSun giới thiệu 2 món anh ấy nấu, 11 tháng 01, năm 2017
Sun shows two dishes he made, Jan 11, 2017. [Photo/Xinhua]