[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #174: 在中国当老师 – Làm giáo viên ở Trung Quốc

0
4188

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #174: 在中国当老师 – Làm giáo viên ở Trung Quốc
在中国当老师 – Làm giáo viên ở Trung Quốc
在中国当老师
尊敬老师是世界上很多国家共同的文化,特别在亚洲,比如韩国、日本和泰国,人们都有尊师重道的传统。

在中国人的观念里,老师是一个人生命中非常重要的一个角色。自古中国就有“天地君亲师”的说法,天地指的是神,君是皇帝,亲就是亲人,这句话的意思是除了神,皇帝和父母,一个人一辈子最重要的就是老师。很多人从小就跟从一个老师很多年,直到成年。因为两个人的关系往往非常亲密,所以学生长大以后会像尊重自己的父母一样一生尊重自己的老师,所以中国有句话叫做“一日为师,终身为父”。

在中国,最著名的老师就是孔子了,孔子倡导的儒家思想以“仁”核心,他的言论对中国传统文化影响极大,因此孔子可以说是全中国人的老师。

如今在中国,“老师”的意义,和古时候相比有了很大的变化,在学校里,它已成为一种职业的称谓。而在曲艺界,依然流传着拜师学艺的文化传统,学生们会称之为“师父”,这和古时候“老师”的性质相近。无论是学校的老师,还是收徒的师父,都值得被被一个学生尊敬。

#174:Zài zhōngguó dāng lǎoshī

Zūnjìng lǎoshī shì shìjiè shàng hěnduō guójiā gòngtóng de wénhuà, tèbié zài yàzhōu, bǐrú hánguó, rìběn hé tàiguó, rénmen dōu yǒu zūn shī zhòng dào de chuántǒng.

Zài zhōngguó rén de guānniàn lǐ, lǎoshī shì yīgèrén shēngmìng zhòng fēicháng zhòngyào de yīgè juésè. Zìgǔ zhōngguó jiù yǒu “tiāndì jūn qīn shī” de shuōfǎ, tiāndì zhǐ de shì shén, jūn shì huángdì, qīn jiùshì qīnrén, zhè jù huà de yìsi shì chúle shén, huángdì hé fùmǔ, yīgè rén yībèizi zuì zhòngyào de jiùshì lǎoshī. Hěnduō rén cóngxiǎo jiù gēncóng yīgè lǎoshī hěnduō nián, zhídào chéngnián. Yīnwèi liǎng gè rén de guānxì wǎngwǎng fēicháng qīnmì, suǒyǐ xuéshēng zhǎng dà yǐhòu huì xiàng zūnzhòng zìjǐ de fùmǔ yīyàng yīshēng zūnzhòng zìjǐ de lǎoshī, suǒyǐ zhōngguó yǒu jù huà jiàozuò “yī rì wéi shī, zhōngshēn wèi fù”.

Zài zhōngguó, zuì zhùmíng de lǎoshī jiùshì kǒngzǐle, kǒngzǐ chàngdǎo de rújiā sīxiǎng yǐ “rén” héxīn, tā de yánlùn duì zhōngguó chuántǒng wénhuà yǐngxiǎng jí dà, yīncǐ kǒngzǐ kěyǐ shuō shì quán zhōngguó rén de lǎoshī.

Rújīn zài zhōngguó,“lǎoshī” de yìyì, hé gǔ shíhou xiāng bǐ yǒule hěn dà de biànhuà, zài xuéxiào lǐ, tā yǐ chéngwéi yī zhǒng zhíyè de chēngwèi. Ér zài qǔyì jiè, yīrán liúchuánzhe bàishī xué yì de wénhuà chuántǒng, xuéshēngmen huì chēng zhī wèi “shīfu”, zhè hé gǔ shíhou “lǎoshī” dì xìngzhì xiāngjìn. Wúlùn shì xuéxiào de lǎoshī, háishì shōu tú de shīfu, dōu zhídé bèi bèi yīgè xuéshēng zūnjìng.

#174 -Làm giáo viên ở Trung Quốc

Tôn trọng giáo viên là văn hóa chung của rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, mọi người đều có truyền thống tôn sư trọng đạo.
Trong quan niệm của người Trung Quốc, người thầy có một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Từ xưa Trung Quốc đã có cách nói “thiên, địa, quân, thân, sư”, thiên địa ý chỉ thần linh, quân là hoàng đế, thân là người thân, ý của câu này là trừ thần linh, hoàng đế và cha mẹ, người quan trọng nhất trong một đời người chính là người thầy. Rất nhiều người từ nhỏ đã đi theo một người thầy trong nhiều năm, cho đến khi trưởng thàh. Vì mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất thân mật, nên học sinh sau khi lớn lên sẽ tôn trọng người thầy của mình giống như tôn trọng cha mẹ mình vậy, vì vậy Trung Quốc có câu nói “một ngày là thầy, cả đời là cha”.

Ở Trung Quốc, người thầy nổi tiếng nhất chính là Khổng Tử, Khổng Tử đề xướng tư tưởng Nho Gia lấy “nhân” làm trung tâm, lời nói của ông có ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa truyền thống của Trung Quốc, vì thế Khổng Tử có thể nói là người thầy của tất cả mọi người Trung Quốc.
Ở Trung Quốc hiện nay, ý nghĩa của “người thầy”, có biến hóa rất lớn so với thời cổ, trong trường học, nó đã trở thành tên gọi một loại nghề nghiệp. Mà trong giới nghệ thuật, vẫn lưu truyền văn hóa truyền thống bái sư học nghệ, người học sinh sẽ gọi người thầy là “sư phụ”, điều này có tính chất gần như “người thầy” thời cổ. Cho dù là người thầy trong trường học, hay là sư phụ thu đồ đệ, đều đáng được những học sinh tôn trọng.

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #174: 在中国当老师