[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 027: Thanh Hương – Tự giới thiệu

0
3593

[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 027: Thanh Hương – Tự giới thiệu

Xem chi tiết cuộc thi

大家好! 我自己介绍一下儿。我叫阮氏清香。今年我二十三岁。今天我写一段文是“我的爱好”。希望大家会提意见。
必定没人都有自己的爱好。有人喜欢看电影,有人喜欢听音乐,有人喜欢去旅行,有人喜欢看书等。你们呢?你们的爱好是什么?我呢?我有很多爱好。比如看书,看电影,看足球,听音乐,去旅行,学汉语等。对,我喜欢学汉语。我记我小的时候我很喜欢看中国电影。必定你们还记一些有名中国电影,比如还珠格格,情深深雨蒙蒙还是梁山伯与祝英台。这个电影都很好看,对不对?我看这个电影的时候我觉得汉语很好,汉字很有意思。可是那的时候我不决定学汉语。二十三岁,我毕业大学,我想找一个好工作。可是这的时候我才发现外语很重要。想找一个好工作得会外语。可是汉语我不会,我的英语不怎么样。我知道这么会很难找一个好工作。所以我决定学汉语。我开始学汉语的时候我觉得汉语很难,汉字一点儿也不容易。可是还努力学习。每天每天我都上课挺老实讲,我跟我的同学用汉语聊天儿。我不知道什么时候我已经喜欢学汉语。如果我有空儿我就看中国电影,听中国音乐。现在我可以唱三四艘中国歌。四个月学汉语以后我找到一个工作适合我。现在我正在一个中国公司当办室员。不但来中国公司工作而且我知道我的汉语还不好。我得非常努力学习汉语。我想我的汉语越来越进步。我希望会有一天我会是翻译。

Dàjiā hǎo! Wǒ zìjǐ jièshào yíxiàr. Wǒ jiào ruǎn shì qīngxiāng. Jīnnián wǒ èrshísān suì. Jīntiān wǒ xiě yīduàn wén shì “wǒ de àihào”. Xīwàng dàjiā huì tí yìjiàn.
Bìdìng méi rén dōu yǒu zìjǐ de àihào. Yǒurén xǐhuan kàn diànyǐng, yǒurén xǐhuan tīng yīnyuè, yǒurén xǐhuan qù lǚxíng, yǒurén xǐhuan kànshū děng. Nǐmen ne? Nǐmen de àihào shì shénme? Wǒ ne? Wǒ yǒu hěnduō àihào. Bǐrú kànshū, kàn diànyǐng, kàn zúqiú, tīng yīnyuè, qù lǚxíng, xué hànyǔ děng. Duì, wǒ xǐhuan xué hànyǔ. Wǒ jì wǒ xiǎo de shíhou wǒ hěn xǐhuan kàn zhòng guó diànyǐng. Bìdìng nǐmen hái jì yīxiē yǒumíng zhōngguó diànyǐng, bǐrú huán zhū gégé, qíng shēn shēn yǔ méngméng háishì liángshān bó yǔ zhù yīng tái. Zhè ge diànyǐng dū hěn hǎokàn, duì bù duì? Wǒ kàn zhège diànyǐng de shíhou wǒ juéde hànyǔ hěn hǎo, hànzì hěn yǒuyìsi. Kěshì nà de shíhou wǒ bù juédìng xué hànyǔ. Èrshísān suì, wǒ bìyè dàxué, wǒ xiǎng zhǎo yīgè hǎo gōngzuò. Kěshì zhè de shíhou wǒ cái fāxiàn wàiyǔ hěn zhòngyào. Xiǎng zhǎo yīgè hǎo gōngzuò de huì wàiyǔ. Kěshì hànyǔ wǒ bù huì, wǒ de yīngyǔ bù zě me yàng. Wǒ zhīdào zhème huì hěn nán zhǎo yīgè hǎo gōngzuò. Suǒyǐ wǒ juédìng xué hànyǔ. Wǒ kāishǐ xué hànyǔ de shíhou wǒ juéde hànyǔ hěn nán, hànzì yīdiǎn er yě bù róngyì. Kěshì hái nǔlì xuéxí. Měitiān měitiān wǒ dū shàngkè tǐng lǎoshí jiǎng, wǒ gēn wǒ de tóngxué yòng hànyǔ liáotiān er. Wǒ bù zhīdào shénme shíhou wǒ yǐjīng xǐhuan xué hànyǔ. Rúguǒ wǒ yǒu kòng er wǒ jiù kàn zhòng guó diànyǐng, tīng zhōngguó yīnyuè. Xiànzài wǒ kěyǐ chàng sānsì sōu zhōngguó gē. Sì gè yuè xué hànyǔ yǐhòu wǒ zhǎodào yīgè gōngzuò shìhé wǒ. Xiànzài wǒ zhèngzài yīgè zhōngguó gōngsī dāng bàn shì yuán. Bùdàn lái zhōngguó gōngsī gōngzuò érqiě wǒ zhīdào wǒ de hànyǔ hái bù hǎo. Wǒ dei fēicTrungg nǔlì xuéxí hànyǔ. Wǒ xiǎng wǒ de hànyǔ yuè lái yuè jìnbù. Wǒ xīwàng huì yǒu yītiān wǒ huì shì fānyì
 

Chào các bạn! Tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Nguyễn Thị Thanh Hương. Năm nay tôi 23 tuổi. Hôm nay tôi xin được viết một đoạn văn có tên là “Sở thích của tôi”. Hi vọng các bạn sẽ góp ý.
Chắc hẳn mỗi người ai cũng có sở thích của riêng mình. Có người thích xem phim, có người thích nghe nhạc, có người thích đi du lịch, có người thích đọc sách v.v… Còn các bạn thì sao. Sở thích của các bạn là gì. Còn tôi. Tôi có rất nhiều sở thích. Ví dụ như đọc sách, xem phim, xem đá bóng, nghe nhạc, đi du lịch, học tiếng Trung… Vâng, tôi thích học tiếng Trung. Tôi còn nhớ lúc nhỏ tối rất thích xem phim Trung Quốc. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ một vài bộ phim Trung Quốc nổi tiếng như Hoàn Châu cách cách, tân dòng sông li biệt hay Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Những bộ phim này rất hay phải không. Lúc tối xem nhưng bộ phim này tôi cảm thấy tiếng Trung rất hay, chữ Hán rất thú vị. Nhưng lúc đó tối vẫn chưa quyết định học tiếng Trung. 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, tôi muốn tìm được một công việc tốt. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện ra ngoại ngữ rất quan trọng. Muốn tìm được một công việc tốt cần phải biết ngoại ngữ. Nhưng tôi lại không biết tiếng Trung, tiếng Anh cũng chẳng ra gì. Tôi biết như vậy sẽ rất khó để tìm được một công việc tốt. Cho nên tôi quyết định học tiếng Trung. Lúc mới bắt đầu học tôi cảm thấy tiếng Trung rất khó, chữ Hán không hề dễ dàng. Nhưng tôi vẫn nỗ lực học tập. Mỗi ngày tôi đều lên lớp nghe cô giáo giảng bài, cùng bạn học nói chuyện bằng tiếng Trung. Tôi không biết là tôi đã thích học tiếng Trung từ lúc nào. Nếu có thời gian dỗi tôi xem phiim Trung Quốc, nghe nhạc Trung Quốc. Bây giờ tôi đã có thể hát 3-4 bài hát tiếng Trung. Chỉ sau 4 tháng học tiếng Trung tôi đã tìm được một công việc phù hợp. Hiện tại tôi đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty Trung Quốc. Mặc dù đã có thể làm việc tại công ty Trung Quốc nhưng tôi biết tiếng Trung của iôi vẫn chưa giỏi. Tôi vẫn phải cố gắng học tập. Tôi muốn tiếng Trung của tôi sẽ ngày càng tiến bộ. Tôi hi vọng sẽ có một ngày tôi trở thành một phiên dịch viên.


Nhóm biên tập viên

Bài viết
Viết bởi
bài văn tiếng Trung

Biên tập
Editing
up lên website

Bài dịch
Dịch thuật
dịch tiếng Việt