[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 022: Nhung Nhõ – Lựa chọn hạnh phúc

0
3232

[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 022: Nhung Nhõ – Lựa chọn hạnh phúc

Loading...

Xem chi tiết cuộc thi

有时候,我们结婚不是我们最喜欢谁。但因为在我们的当前时间与他们是最适合的。天生不爱自己能够呆在一起,直到生命有一种爱叫做家庭和责任的结束。他们自己也需要了解他们想要什么,珍惜家人的情感,虽然没有在他们旁边的青年热恋或个人在其成熟期激情。简单地结婚,他们选择了彼此之间以及与他们的对手是适合作为一个丈夫一个父亲,一个母亲和妻子都适合,适合一起去剩余的距离年底的最佳人选。

Loading...

Vô đề

Yǒu shíhou, wǒmen jiéhūn bùshì wǒmen zuì xǐhuan shuí. Dànshì yīnwèi mùqián tāmen shì wǒmen zuì héshì de rén de ěrduo. Tiānshēng bù ài zìjǐ nénggòu dāi zài yīqǐ, zhídào shēngmìng yǒuyī zhǒng ài jiàozuò jiātíng hé zérèn de jiéshù. Tāmen zìjǐ yě xūyào liǎojiě tāmen xiǎng yào shénme, zhēnxī jiārén de qínggǎn, suīrán méiyǒu zài tāmen pángbiān de qīngnián rèliàn huò gèrén zài qí chéngshú qí jīqíng. Jiǎndān de jiéhūn, tāmen xuǎnzéle bǐcǐ zhī jiān yǐjí yǔ tāmen de duìshǒu shì shìhé zuòwéi yīgè zhàngfū yīgè fùqīn, qīzi lán sè tàozhuāng de zuì jiā rénxuǎn, bìng jiéhé zài yīqǐ de mǔqīn qùle suǒyǒu de shèngyú jùlí
 
 

Vô đề

Đôi khi nguoi chúng ta kết hôn không phải là người chúng ta yêu nhất mà bởi vì trong thời điểm hiện tai , với ta ,họ là người thích hợp nhất vốn dỹ không phải cứ yêu say đắm mới có thể ở bên nhau đến cuối đời có một loại tình yêu mang ten gia đình và trách nhiệmhọ thấu hiểu bản thân cần gì ,muốn gì và họ trân trọng thứ tình cảm gia đình ấy mặc dù người bên cạnh không phải người họ yêu điên cuồng thời tuổi trẻ hay là người họ say đắm ở quãng thời gian trưởng thành chỉ đơn giản là khi kết hôn ,họ lựa chọn nhau và với họ đối phương là người phù hợp nhất phù hợp làm chồng làmm cha . phù hop làm vợ .lam mẹ .và phù hơp cùng nhau đi đến hết quãng đường còn lại.

Loading...


Nhóm biên tập viên

Bài viết
Viết bởi
bài văn tiếng Trung

Biên tập
Editing
up lên website
Loading...

Bài dịch
Dịch thuật
dịch tiếng Việt