[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 017: Tình Hồ – 我和汉语 – Tôi và Hán Ngữ

0
3791

[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 017: Tình Hồ – 我和汉语 – Tôi và Hán Ngữ

Xem chi tiết cuộc thi

Bài thi tiếng Trung:我和汉语

大家好。我叫胡氏情。今年我19岁。我是顺化外国语大学中文系二年级的学生。
有一次,我跟一个学姐聊天儿,聊着的时后,她突然对我说:”阿情好久没见你了,好像你太胖了啊!”。当时我没听清楚,把”胖”听成了”棒”,心想她是在夸奖我,所以我得意地说:”当然了,我学习那么认真。多谢学姐,你别夸奖我了,我会不好意思的!”。学姐听完以后,她立刻哈哈地笑了起来。”怎么了”我很奇怪地问她,这时候她跟我解释了一下。等我明白的时候,我变得不太好意思了。
从那以后,我就更加努力地学习汉语,提高我的汉语能力。谢谢学姐!

Wǒ hé hànyǔ

dàjiā hǎo. Wǒ jiào hú shì qíng. Jīnnián wǒ 19 suì. Wǒ shì shùn huà wàiguóyǔ dàxué zhōngwén xì èr niánjí de xuéshēng.
Yǒu yīcì, wǒ gēn yīgè xué jie liáotiān er, liáozhe de shí hòu, tā túrán duì wǒ shuō:”Ā qíng hǎojiǔ méi jiàn nǐle, hǎoxiàng nǐ tài pàngle a!”. Dāngshí wǒ méi tīng qīngchu, bǎ”pàng”tīng chéngle”bàng”, xīn xiǎng tā shì zài kuājiǎng wǒ, suǒyǐ wǒ déyì dì shuō:”Dāngránle, wǒ xuéxí nàme rènzhēn. Duōxiè xué jie, nǐ bié kuājiǎng wǒle, wǒ huì bù hǎoyìsi de!”. Xué jie tīng wán yǐhòu, tā lìkè hāhā de xiàole qǐlái.”Zěnmeliǎo”wǒ hěn qíguài de wèn tā, zhè shíhou tā gēn wǒ jiěshìle yīxià. Děng wǒ míngbái de shíhou, wǒ biàn dé bù tài hǎoyìsile.
Cóng nà yǐhòu, wǒ jiù gèngjiā nǔlì dì xuéxí hànyǔ, tígāo wǒ de hànyǔ nénglì. Xièxiè xué jie!

Tôi và Hán Ngữ

Chào mọi người. Mình tên là Hồ Thị Tình. Năm nay mình 19 tuổi. Mình là sinh viên năm 2 khoa Tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ Huế.
Có một lần, mình cùng với một người chị khóa trên nói chuyện, lúc đang nói chuyện thì bỗng nhiên chị ấy nói với mình: “Tình à lâu rồi không gặp em, hình như em béo quá rồi”!. Lúc đó mình không nghe rõ, nghe “béo” thành ” giỏi” , nghĩ rằng chị ấy đang khen ngợi mình, vì vậy mình đắc ý trả lời chị: ” đương nhiên rồi, em học chăm chỉ thế cơ mà. Cảm ơn chị, chị đừng có khen em nữa nha, em sẽ rất là ngại đó ?.” Chị ấy nghe thấy, lập tức cười phá lên. Mình hỏi chị một cách khó hiểu :”sao vậy chị???”, lúc này chị mới giải thích cho mình hiểu. Đợi lúc mình hiểu ra, ôi mình thật là ngại quá đi mất.?
Từ đó trở về sau, mình ra sức nỗ lực học tập tiếng Trung, nâng cao năng lực Hán ngữ của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều!


Nhóm biên tập viên

Bài viết
Viết bởi
bài văn tiếng Trung

Biên tập
Editing
up lên website

Bài dịch
Dịch thuật
dịch tiếng Việt