[Thành ngữ tiếng Trung] Dẫu xây bảy đợt phù đồ, Không bằng làm phước cứu cho một người – Cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ

0
528

[Thành ngữ tiếng Trung] Dẫu xây bảy đợt phù đồ, Không bằng làm phước cứu cho một người –  Cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ – 救人一命,胜造七级浮屠

Loading...

Dẫu xây bảy đợt phù đồ,
Không bằng làm phước cứu cho một người
Cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ
救人一命,胜造七级浮屠
捄人一命,勝造七級浮屠
jiù rén yī mìnɡ, shènɡ zào qī jí fú tú
Dịch nghĩa: Dẫu xây bảy đợt/bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người


【解释】:指救人性命功德无量。(Zhǐ jiù rén xìngmìng gōngdé wúliàng.)
Giải thích: Cứu sống một mạng người thì công đức vô lượng.
Giải thích âm Hán Việt: Phù đồ: bảo tháp

VD: 救人一命胜造七级浮屠,姐姐你还是放过我吧! (Jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fútú, jiějiě nǐ háishì fàngguò wǒ ba!)
Dẫu xây bảy đợt phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người, hay là chị bỏ qua cho em nha!

English: To save one life is better than to build a seven-story pagoda.

Dẫu xây bảy đợt phù đồ
Loading...