[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #166: 单身是一种选择 (Dānshēn shì yī zhǒng xuǎnzé) – Đơn Thân Cũng Là Một Lựa Chọn
单身是一种选择 (Dānshēn shì yī zhǒng xuǎnzé) – Đơn Thân Cũng Là Một Lựa Chọn
Loading...

 单身是一种选择

最近一个名为Marriage Market Takeover的广告片刷爆了微信朋友圈,上YouTube瞅了一眼,短短五天之内,点击超过一百万次。从评论中,我们看到不止是在中国,其他一些国家的年轻人也面临相似的问题。

广告片讲述了这样一个故事:几个大约三十多岁的单身女性被打上了“剩女”这个标签。她们最大的压力来自于父母。在上海人民广场的相亲角,父母们根据身高、体重、长相、职业、收入这些标准在为自己的子女寻找配偶。片尾,这些女性一起,在相亲角挂出了自己的宣言,打动了父母,得到了他们的理解和支持。

在中国,也许旁人的眼光我们可以不在意,父母的想法却不能忽视。中国人说:成家立业。先成家,才能安心拼事业。只有你结婚了,父母才觉得他们的使命完成了,或者至少暂告一个段落了。很多人迫于压力,选择听从父母的意愿去相亲、结婚,这在父母和大众看来是孝顺的表现。孝顺,顾名思义,除了“孝”,还有“顺”,就是顺了父母的心意。

很长一段时间里,中国电视剧里的单身女青年,无论事业多么成功,都面临着相似的遭遇:父母逼婚或因为大龄未婚而被贬得一文不值。还有人说:干得好不如嫁得好。父母会为自己的女儿“嫁得好”而骄傲,却很少为单身女儿的事业做得好而骄傲。好现象是,现在渐渐有人开始像广告中的女性一样站出来说“不”:单身是我自己的选择,我一个人过也很幸福。我认为这是一种进步。

Loading...

不过,现实中,父母观念的转变并没有广告片中展现得那么容易。需要花很多时间去不断地沟通。令人沮丧的是,有时候沟通依然会失败。路还很长。不过,生活是自己的,我衷心希望有越来越多的女性能够按照自己的意愿生活,无论是选择单身还是结婚。也希望上一辈能对自己子女的选择多一些尊重和理解。希望不久的将来,“剩女”这个词能够彻底从中文世界消失。

慢速中文曾经在多篇文章中谈过和这个广告片相关的现象,比如:《剩女恐婚》和《孝》。推荐给没有读过的小伙伴们。

你在这个广告片中看到了什么?欢迎在播客下方留言和我们分享。

#166: Dānshēn shì yī zhǒng xuǎnzé

zuìjìn yīgè míng wèi Marriage Market Takeover de guǎnggào piàn shuā bàole wēixìn péngyǒu quān, shàng YouTube chǒule yīyǎn, duǎn duǎn wǔ tiān zhī nèi, diǎnjī chāoguò yībǎi wàn cì. Cóng pínglùn zhōng, wǒmen kàn dào bùzhǐ shì zài zhōngguó, qítā yīxiē guójiā de niánqīng rén yě miànlín xiāngsì de wèntí.

Loading...

Guǎnggào piàn jiǎngshùle zhèyàng yīgè gùshì: Jǐ gè dàyuē sānshí duō suì de dānshēn nǚxìng bèi dǎshàngle “shèngnǚ” zhège biāoqiān. Tāmen zuìdà de yālì láizì yú fùmǔ. Zài shànghǎi rénmín guǎngchǎng de xiāngqīn jiǎo, fùmǔmen gēnjù shēngāo, tǐzhòng, zhǎngxiàng, zhíyè, shōurù zhèxiē biāozhǔn zài wèi zìjǐ de zǐnǚ xúnzhǎo pèi’ǒu. Piànwěi, zhèxiē nǚxìng yīqǐ, zài xiāngqīn jiǎo guà chūle zìjǐ de xuānyán, dǎdòngle fùmǔ, dédàole tāmen de lǐjiě hé zhīchí.

Zài zhōngguó, yěxǔ pángrén de yǎnguāng wǒmen kěyǐ bù zàiyì, fùmǔ de xiǎngfǎ què bùnéng hūshì. Zhōngguó rén shuō: Chéngjiālìyè. Xiān chéngjiā, cáinéng ānxīn pīn shìyè. Zhǐyǒu nǐ jiéhūnle, fùmǔ cái juédé tāmen de shǐmìng wánchéngle, huòzhě zhìshǎo zàn gào yīgè duànluòle. Hěnduō rén pò yú yālì, xuǎnzé tīngcóng fùmǔ de yìyuàn qù xiāngqīn, jiéhūn, zhè zài fùmǔ hé dàzhòng kàn lái shì xiàoshùn de biǎoxiàn. Xiàoshùn, gùmíngsīyì, chúle “xiào”, hái yǒu “shùn”, jiùshì shùnle fùmǔ de xīnyì.

Hěn zhǎng yīduàn shíjiān lǐ, zhōngguó diànshìjù lǐ de dānshēn nǚ qīngnián, wúlùn shìyè duōme chénggōng, dōu miànlínzhe xiāngsì de zāoyù: Fùmǔ bīhūn huò yīn wéi dàlíng wèihūn ér bèi biǎn dé yīwén bù zhí. Hái yǒurén shuō: Gàn dé hǎo bùrú jià dé hǎo. Fùmǔ huì wèi zìjǐ de nǚ’ér “jià dé hǎo” ér jiāo’ào, què hěn shǎo wèi dānshēn nǚ’ér de shìyè zuò dé hǎo ér jiāo’ào. Hǎo xiànxiàng shì, xiànzài jiànjiàn yǒurén kāishǐ xiàng guǎnggào zhōng de nǚxìng yīyàng zhàn chūlái shuō “bù”: Dānshēn shì wǒ zìjǐ de xuǎnzé, wǒ yīgè rénguò yě hěn xìngfú. Wǒ rènwéi zhè shì yī zhǒng jìnbù.

Bùguò, xiànshí zhōng, fùmǔ guānniàn de zhuǎnbiàn bìng méiyǒu guǎnggào piàn zhōng zhǎnxiàn dé nàme róngyì. Xūyào huā hěnduō shíjiān qù bùduàn dì gōutōng. Lìng rén jǔsàng de shì, yǒu shíhòu gōutōng yīrán huì shībài. Lù hái hěn zhǎng. Bùguò, shēnghuó shì zìjǐ de, wǒ zhōngxīn xīwàng yǒu yuè lái yuè duō de nǚxìng nénggòu ànzhào zìjǐ de yìyuàn shēnghuó, wúlùn shì xuǎnzé dānshēn háishì jiéhūn. Yě xīwàng shàng yī bèi néng duì zìjǐ zǐnǚ de xuǎnzé duō yīxiē zūnzhòng hé lǐjiě. Xīwàng bùjiǔ de jiānglái,“shèngnǚ” zhège cí nénggòu chèdǐ cóng zhōngwén shìjiè xiāoshī.

Màn sù zhōngwén céngjīng zài duō piān wénzhāng zhōng tánguò hé zhège guǎnggào piàn xiāngguān de xiànxiàng, bǐrú:“Shèngnǚ kǒng hūn” hé “xiào”. Tuījiàn gěi méiyǒu dúguò de xiǎo huǒbànmen.

Nǐ zài zhège guǎnggào piàn zhòng kàn dàole shénme? Huānyíng zài bòkè xiàfāng liúyán hé wǒmen fēnxiǎng.

Loading...

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-cho-phep-va-ngan-cam-trong-tieng-trung giáo trình nghe tiếng trung

#166: Đơn Thân Cũng Là Một Lựa Chọn

Gần đây một quảng cáo về chiến dịch “Marriage Market Takeover” đã lan tỏa khủng khiếp trên Wechat, riêng trên Youtube chớp mắt chỉ vẻn vẹn 5 ngày, Clip đã có hơn một triệu lượt xem. Từ những thống kê và số liệu, chúng ta thấy không chỉ ở Trung Quốc, mà những người trẻ tuổi ở những nước khác cũng đang đối mặt với một vấn đề tương tự.

Đoạn quảng cáo thuật lại một câu chuyện: Một vài người phụ nữ độc thân ở độ tuổi khoảng từ 30 trở lên bị gắn cho danh hiệu “gái ế”. Áp lực lớn nhất của họ đến từ phía gia đình. “Góc mai mối” đã được thành lập ngay tại quảng trường nhân dân Thượng Hải,  các bậc cha mẹ theo tiêu chuẩn cân nặng, chiều cao, khuôn mặt, nghề nghiệp, thu nhập để  tìm kiếm đối tượng phù hợp cho con cái của họ. Điều không thể ngờ, những cô gái đó đều cùng nhau đến “góc mai mối” treo những lời tuyên bố của mình lên, thực sự đã làm cho cha mẹ họ cảm động, giúp họ hiểu ra và nhận được sự ủng hộ từ chính cha mẹ của mình.
Tại Trung Quốc, chúng ta có thể mặc kệ không để ý đến ánh mắt của người khác nhưng không thể không quan tâm đến suy nghĩ của cha mẹ. Người Trung Quốc có câu: “Thành gia lập nghiệp”. Phải khi bạn kết hôn, lập gia đình rồi thì các bậc cha mẹ mới cảm thấy nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, hoặc ít nhất cũng đã xong một chặng đường. Rất nhiều bạn bị áp lực, thúc ép nên đã lựa chọn nghe theo ý kiến của cha mẹ đi coi mắt, kết hôn. Trong tâm thức của cha mẹ và mọi người đó chính là sự hiếu thuận mà con cái buộc phải nghe theo. Hiếu thuận, theo đúng như ý nghĩa của mỗi từ, ngoài chữ “hiếu” thì bên cạnh có chữ “thuận”, tức là phải làm theo tâm ý của cha mẹ.

Trong một thời gian khá dài, các phụ nữ trẻ độc thân trong phim truyền hình Trung Quốc dù cho có sự nghiệp thành công như thế nào đi chăng nữa cũng đang phải đối mặt với cảnh ngộ trắc trở giống nhau: Bị thúc ép kết hôn, hoặc vì lớn tuổi chưa có một mảnh tình nào cả được coi như là “hàng tồn” không có giá trị. Có người nói rằng: Có việc tốt cũng không bằng gả trúng người tốt. Thay vì tự hào con gái mình có công việc tốt, họ lại nở mày nở mặt khi cô con gái lấy được người chồng tốt. Gần đây, có một hiện tượng mới, đã có người giống như các cô gái trong quảng cáo, dám đứng trước đám đông nói “KHÔNG”: “Độc thân là sự lựa chọn của tôi, tôi hạnh phúc với điều đó, và tôi cho rằng đây là sự tiến bộ.”

Loading...

Tuy nhiên, trên thực tế, điều đó chẳng thể giúp ích được gì, quan niệm của các bậc phụ huynh rất khó có thể thay đổi như trong quảng cáo. Phải mất rất nhiều thời gian để có thể từ từ làm cho tư tưởng của cha mẹ được khai thông. Đáng buồn thay, việc khai thông tư tưởng cho bậc phụ huynh có thể bị thất bại. Con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nhưng cuộc sống là do bản thân tự quyết định, tôi thật sự hy vọng sẽ có ngày càng nhiều bạn nữ có thể sống theo ý muốn của mình, cho dù là độc thân hay kết hôn. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng các bậc phụ huynh có thể đứng ở góc độ con cái mà thấu hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của họ. Mong rằng một tương lai không xa, “gái ế” có thể biến mất hoàn toàn khỏi thế giới tiếng Trung.

Slow Chinese đã từng có rất nhiều bài viết đề cập tới vấn đề này cũng như hiện tượng về bài quảng cáo kia, ví dụ như “Gái ế sợ kết hôn” và bài “Hiếu”. Ở đây, chúng tôi giới thiệu lại cho những ai chưa đọc.

Thông qua bài quảng cáo này, bạn thấy được điều gì? Hãy chia sẻ cho chúng tôi về ý kiến và cảm nghĩ của bạn!

giáo trình nghe tiếng trung