[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 84

0
248

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 84

Loading...

Luyện tập Dịch thuật văn bản Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

中国货币,即人民币,目前还不能在国际市场自由兑换。国家对外汇控制严格,虽然经常项目下人民币已经放开,但在资本项目下如要换汇,仍须向国家及地方外汇管理局(简称外管局)申请,获得批准后才可以兑换所需的外汇。

Phiên dịch đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Tiền tệ của Trung Quốc là Nhân dân tệ, hiện nay vẫn chưa được tự do chuyển đổi trên thị trường Quốc tế. Đất nước khống chế nghiêm ngặt đối với ngoại tệ,  mặc dù trong dự án là để tự do Nhân dân tệ, nhưng trong dự án vốn đầu tư nếu muốn đổi tiền thì vẫn phải xin phép Cục quản lý ngoại tệ địa phương và Nhà Nước, sau khi được phê duyệt xong mới có thể được đổi ngoại tệ.

Loading...

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Zhōngguó huòbì, jí rénmínbì, mùqián hái bùnéng zài guójì shìchǎng zìyóu duìhuàn. Guójiā duì wàihuì kòngzhì yángé, suīrán jīngcháng xiàngmù xià rénmínbì yǐjīng fàng kāi, dàn zài zīběn xiàngmù xià rú yào huàn huì, réng xū xiàng guójiā jí dìfāng wàihuì guǎnlǐ jú (jiǎnchēng wài guǎn jú) shēnqǐng, huòdé pīzhǔn hòu cái kěyǐ duìhuàn suǒ xū de wàihuì.

Câu hỏi thảo luận

你从哪里来?谈谈的家乡和你家乡的人。

Đáp án mẫu

Loading...

我从吐鲁番来。我的家乡吐鲁番是一座美丽的城市,夏天非常炎热,有“火焰之城”之称。在那里有很多旅游景点,比如葡萄沟、坎儿井、交河古城、高昌古城等,每年都要接待很多来自世界各地的游客。我家乡的人们热情好客,善良勤劳,如果你来到我的家乡,我们一定会热情招待的。

Phiên âm Tiếng Trung

Wǒ cóng tǔlǔfān lái. Wǒ de jiāxiāng tǔlǔfān shì yīzuò měilì de chéngshì, xiàtiān fēicháng yánrè, yǒu “huǒyàn zhī chéng” zhī chēng. Zài nà li yǒu hěnduō lǚyóu jǐngdiǎn, bǐrú pútáo gōu, kǎn’erjǐng, jiāohé gǔchéng, gāochāng gǔchéng děng, měinián dōu yào jiēdài hěnduō láizì shìjiè gèdì de yóukè. Wǒ jiāxiāng de rénmen rèqíng hàokè, shànliáng qínláo, rúguǒ nǐ lái dào wǒ de jiāxiāng, wǒmen yīdìng huì rèqíng zhāodài de.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...