[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 82

0
253

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 82

Loading...

Luyện tập Dịch thuật văn bản Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

汇率对一个国家经济的发展也起着非常重要的作用。首先,汇率的变动会影响一国的资本流动。比如,当本国货币价值下降时,为防止货币贬值的损失,国内资本会被投资者调往他国。其次,汇率变动对一国的对外贸易也有巨大的影响。当本币贬值时,以外币表示的出口商品价格降低,从而有助于扩大出口;当本币升值时,以本币表示的进口商品价格降低,从而起到扩大进口的作用。最后如果汇率波动太大,则会增加进出口的风险,从而影响对外贸易的发展。

Phiên dịch đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Lãi suất có tác dụng rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của một Quốc gia. Đầu tiên, sự biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến sự lưu động vốn đầu tư của một Quốc gia. Ví dụ, khi giá trị tiền tệ của Nước này xuống thấp, để đề phòng sự tổn thất bởi sự mất giá tiền tệ thì vốn đầu tư trong nước sẽ được các nhà đầu tư điều hướng sang Nước khác. Thứ hai, sự biến động tỉ giá hối đoái cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với mậu dịch đối ngoại của một Nước. Khi đồng tiền trong nước bị giảm giá trị thì hạ thấp giá thành sản phẩm được xuất khẩu theo ngoại tệ, do vậy sẽ hỗ trợ mở rộng xuất khẩu. Khi giá trị đồng tiền trong nước tăng cao thì hạ thấp giá thành sản phẩm được nhập khẩu theo ngoại tệ, do vậy sẽ phát huy được tác dụng mở rộng nhập khẩu. Cuối cùng, nếu sự biến động tỉ giá hối đoái quá lớn thì sẽ làm tăng rủi ro xuất nhập khẩu, vì vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của mậu dịch đối ngoại.

Loading...

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Huìlǜ duì yí ge guójiā jīngjì de fā zhǎn yě qǐzhe fēicháng zhòngyào de zuòyòng. Shǒuxiān, huìlǜ de biàndòng huì yǐngxiǎng yī guó de zīběn liúdòng. Bǐrú, dāng běnguó huòbì jiàzhí xiàjiàng shí, wèi fángzhǐ huòbì biǎnzhí de sǔnshī, guónèi zīběn huì bèi tóuzī zhě diào wǎng tāguó. Qícì, huìlǜ biàndòng duì yī guó de duìwài màoyì yěyǒu jùdà de yǐngxiǎng. Dāng běnbì biǎnzhí shí, yǐ wài bì biǎoshì de chūkǒu shāngpǐn jiàgé jiàngdī, cóng’ér yǒu zhù yú kuòdà chūkǒu; dāng běnbì shēngzhí shí, yǐ běnbì biǎoshì de jìnkǒu shāngpǐn jiàgé jiàngdī, cóng’ér qǐ dào kuòdà jìnkǒu de zuòyòng. Zuìhòu rúguǒ huìlǜ bōdòng tài dà, zé huì zēngjiā jìn chūkǒu de fēngxiǎn, cóng’ér yǐngxiǎng duìwài màoyì de fā zhǎn.

Nội dung chính buổi học Tiếng Trung Thương mại bài 82 bao gồm các trọng tâm sau

Câu hỏi thảo luận

你第一次得到工资时,你用它做些什么?

Loading...

Đáp án mẫu

我第一次得到工资时,我把它们全部交给了父母。工作以前,我一直花父母的钱,当我第一次得到工资时,我首先想到的是回报我的父母。我想用这笔钱孝敬他们,表达我的感激之情。

Phiên âm Tiếng Trung

Wǒ dì yī cì dédào gōngzī shí, wǒ bǎ tāmen quánbù jiāo gěile fùmǔ. Gōngzuò yǐqián, wǒ yīzhí huā fùmǔ de qián, dāng wǒ dì yī cì dédào gōngzī shí, wǒ shǒuxiān xiǎngdào de shì huíbào wǒ de fùmǔ. Wǒ xiǎng yòng zhè bǐ qián xiàojìng tāmen, biǎodá wǒ de gǎnjī zhī qíng.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...