[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 81

0
286

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 81

Loading...

Luyện tập Dịch thuật văn bản Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

利率影响货币的价格。利率上升,会提高企业的融资成本,增加投资负担,从而降低经济的增长速度;利率下降会降低储蓄欲望、促使居民提高消费,从而加快经济的增长速度。所以每当经济萧条时,政府就下调利率,以鼓励更多的资金进入市场,刺激消费;反之,如果经济发展过热,政府往往会提高利率,紧缩银根,以冷却过热的经济,抑制通货膨胀。

Phiên dịch đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Lãi suất anh hưởng tới giá của tiền tệ. Lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí tài chính của doanh nghiệp, làm tăng gánh nặng đầu tư, vì vậy làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Lãi suất giảm sẽ làm giảm nhu cầu gửi tiền tiết kiệm, thúc đẩy người dân tiêu dùng, từ đó làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy mỗi khi kinh tế suy thoái, Chính phủ sẽ điều chỉnh thấp lãi suất để khích lệ nhiều vốn đầu tư hơn vào thị trường và kích thích tiêu dùng. Ngược lại, nếu kinh tế phát triển quá nóng, Chính phủ thường sẽ nâng cao lãi suất, thắt chặt vòng quay tiền tệ để làm lạnh kinh tế bị quá nóng, khống chế lạm phát.

Loading...

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Lìlǜ yǐngxiǎng huòbì de jiàgé. Lìlǜ shàngshēng, huì tígāo qǐyè de róngzī chéngběn, zēngjiā tóuzī fùdān, cóng’ér jiàngdī jīngjì de zēngzhǎng sùdù; lìlǜ xiàjiàng huì jiàngdī chǔxù yùwàng, cùshǐ jūmín tígāo xiāofèi, cóng’ér jiākuài jīngjì de zēngzhǎng sùdù. Suǒyǐ měi dāng jīngjì xiāotiáo shí, zhèngfǔ jiù xiàtiáo lìlǜ, yǐ gǔlì gèng duō de zījīn jìnrù shìchǎng, cìjī xiāofèi; fǎnzhī, rúguǒ jīngjì fāzhǎn guòrè, zhèngfǔ wǎngwǎng huì tígāo lìlǜ, jǐnsuō yíngēn, yǐ lěngquè guòrè de jīngjì, yìzhì tōnghuò péngzhàng.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Câu hỏi thảo luận

你认为工作的乐趣是什么?

Loading...

Đáp án chung

我认为工作的乐趣来自两个方面。一是精神收获。我能将我所学的知识应用到工作中,工作可以体现我的人生价值。虽然工作有压力,但我并不觉得难以忍受,而是将压力转换成动力,努力工作,实现我的价值,为社会做出贡献。二是物质收获。通过工作我能获得经济收入,这样一来,我的生活就能得到保障。最为一名教师,我工作的乐趣就是和孩子们一起学习和生活。

Phiên âm Tiếng Trung

Wǒ rènwéi gōngzuò de lèqù láizì liǎng gè fāngmiàn. Yī shì jīngshén shōuhuò. Wǒ néng jiāng wǒ suǒ xué de zhīshì yìngyòng dào gōngzuò zhōng, gōngzuò kěyǐ tǐxiàn wǒ de rénshēng jiàzhí. Suīrán gōngzuò yǒu yālì, dàn wǒ bìng bù juédé nányǐ rěnshòu, ér shì jiāng yālì zhuǎnhuàn chéng dònglì, nǔlì gōngzuò, shíxiàn wǒ de jiàzhí, wèi shèhuì zuò chū gòngxiàn. Èr shì wùzhí shōuhuò. Tōngguò gōngzuò wǒ néng huòdé jīngjì shōurù, zhèyàng yī lái, wǒ de shēnghuó jiù néng dédào bǎozhàng. Zuìwéi yī míng jiàoshī, wǒ gōngzuò de lèqù jiùshì hé háizimen yīqǐ xuéxí hé shēnghuó.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...