[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 69

0
228

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 69

Loading...

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

1993年,中国政府对银行体制进行了改革。这次改革的重点是分离银行的政策职能与商业职能,从而使银行在中国经济中发挥更大的作用。

Dịch Tiếng Trung Thương mại cơ bản

Năm 1993, Chính phủ Trung Quốc tiến hành cải cách đối với cơ chế ngân hàng. Trọng điểm cải cách lần này là tách rời chức năng chính sách của ngân hàng và chức năng thương mại, do đó đã giúp các ngân hàng phát huy tác dụng tốt hơn trong quá trình phát triển kinh tế Trung Quốc.

Loading...

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

1993 nián, zhōngguó zhèngfǔ duì yínháng tǐzhì jìnxíng le gǎigé. Zhè cì gǎigé de zhòngdiǎn shì fēnlí yínháng de zhèngcè zhínéng yǔ shāngyè zhínéng, cóng’ér shǐ yínháng zài zhōngguó jīngjì zhōng fāhuī gèng dà de zuòyòng.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Câu hỏi

电脑对你的生活有什么影响?

Loading...

Đáp án mẫu

对我来说,电脑是我生活中必不可少的一种学习工具它为我的生活带来了极大的方便。我可以用电脑上网了解到世界各地的信息,还能查询到很多学习资料,帮助提高我的专业知识。我还可以足不出户地买到自己喜欢的东西,随时和远方的朋友、亲人交流学习、生活经验。但是电脑也给我带来了一些困扰。长时间坐在电脑旁,是我的视力下降了。电脑辐射影响了我的身体健康。

Phiên âm Tiếng Trung

Duì wǒ lái shuō, diànnǎo shì wǒ shēnghuó zhōng bì bùkě shǎo de yī zhǒng xuéxí gōngjù tā wèi wǒ de shēnghuó dài láile jí dà de fāngbiàn. Wǒ kěyǐ yòng diànnǎo shàngwǎng liǎojiě dào shìjiè gèdì de xìnxī, hái néng cháxún dào hěnduō xuéxí zīliào, bāngzhù tígāo wǒ de zhuānyè zhīshì. Wǒ hái kěyǐ zú bù chū hù de mǎi dào zìjǐ xǐhuān de dōngxī, suíshí hé yuǎnfāng de péngyǒu, qīnrén jiāoliú xuéxí, shēnghuó jīngyàn. Dànshì diànnǎo yě gěi wǒ dài láile yīxiē kùnrǎo. Cháng shíjiān zuò zài diànnǎo páng, shì wǒ de shìlì xiàjiàngle. Diànnǎo fúshè yǐngxiǎngle wǒ de shēntǐ jiànkāng.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...