[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 65

0
256

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 65

Loading...

Phân biệt cách dùng từ vựng trong Tiếng Trung Thương mại cơ bản

Phân biệt 分享 và 分担 trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng 分享 trong Tiếng Trung Thương mại

分享 (fēn xiǎng) : chia sẻ

Ví dụ:

Loading...

(1) 成功的快乐应该和同事们一起分享。

Chénggōng de kuàilè yīnggāi hé tóngshìmen yìqǐ fēnxiǎng.

Niềm vui sự thành công nên được chia sẻ cùng với các đồng nghiệp.

(2) 企业合并的结果是分享信息和增加投资效益。

Qǐyè hébìng de jiéguǒ shì fēnxiǎng xìnxī hé zēngjiā tóuzī xiàoyì.

Loading...

Kết quả sát nhập của doanh nghiệp là để chia sẻ thông tin và tăng thêm hiệu quả đầu tư.

Cách dùng 分担 trong Tiếng Trung Thương mại

分担 (fēn dān) : gánh vác một phần

Ví dụ:

(1) 现代家庭大都是双职工家庭,家务事需要由夫妇两人一起分担。

Xiàndài jiātíng dà dōu shì shuāngzhígōng jiātíng, jiāwù shì xūyào yóu fūfù liǎng rén yīqǐ fēndān.

Loading...

Gia đình hiện đại đều là gia đình song công chức, việc nhà cần phải do vợ và chồng cùng gánh vác.

(2) 展销会的费用是由参展公司分担的。

Zhǎnxiāo huì de fèiyòng shì yóu cānzhǎn gōngsī fēndān de.

Chi phí hội trợ triển lãm sản phẩm là do công ty tham gia triển lãm đảm nhận.

(3) 合资企业由合资方分担经营风险。

Loading...

Hézī qǐyè yóu hézī fāng fēndān jīngyíng fēngxiǎn.

Doanh nghiệp liên doanh do bên hợp tác đảm nhận tính mạo hiểm kinh doanh.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Câu hỏi

简单地介绍你的家庭、亲人,以及自己的求学经历。

Đáp án mẫu

Loading...

我家有四口人:爸爸、妈妈、哥哥和我。爸爸是医生,妈妈是家庭主妇。哥哥已经结婚了,有一个漂亮又可爱的女孩。我是一名人民教师。1992年—1995年我就读于 .. 学校,1995年—2000年我就读于 … 学校。2000年我被新疆师范大学 .. 专业录取,读了四年本科。毕业后我就回到家乡,通过教师考试,我成为了一名中学教师。

Phiên âm Tiếng Trung

Wǒjiā yǒu sì kǒu rén: Bàba, māmā, gēgē hé wǒ. Bàba shì yīshēng, māmā shì jiātíng zhǔfù. Gēgē yǐjīng jiéhūnle, yǒu yīgè piàoliang yòu kě’ài de nǚhái. Wǒ shì yī míng rénmín jiàoshī.1992 Nián—1995 nián wǒ jiùdú yú.. Xuéxiào,1995 nián—2000 nián wǒ jiùdú yú… Xuéxiào.2000 Nián wǒ bèi xīnjiāng shīfàn dàxué.. Zhuānyè lùqǔ, dúle sì nián běnkē. Bìyè hòu wǒ jiù huí dào jiāxiāng, tōngguò jiàoshī kǎoshì, wǒ chéngwéile yī míng zhōngxué jiàoshī.

Nguồn tiengtrungnet.com