[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 53

0
275

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 53

Loading...

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

Văn bản Tiếng Trung Thương mại

三资企业的设立为中国引入了先进的技术、新的企业文化和管理经验。它不断加速了中国经济的国际化,而且促进了中国企业经营机制的转换。而对不跨国公司而言,建立三资企业则成为其开展全球经营的一种策略。

Dịch Tiếng Trung Thương mại

Sự thành lập doanh nghiệp ba vốn đã giúp Trung Quốc nhập về được các kỹ thuật tiên tiến, văn hóa mới của doanh nghiệp và kinh nghiệm quản lý. Nó không ngừng đẩy nhanh sự Quốc tế hóa nền kinh tế Trung Quốc mà còn thúc đẩy sự chuyển biến cơ chế kinh doanh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc. Đối với các công ty có tầm cỡ Quốc tế mà nói thì việc xây dựng doanh nghiệp ba vốn sẽ là một bước đệm để triển khai chiến lược kinh doanh toàn cầu.

Loading...

Phiên âm Tiếng Trung đoạn văn bản

Sān zī qǐyè de shèlì wéi zhōngguó yǐnrù le xiānjìn de jìshù, xīn de qǐyè wénhuà hé guǎnlǐ jīngyàn. Tā búduàn jiāsù le zhōngguó jīngjì de guójì huà, érqiě cùjìn le zhōngguó qǐyè jīngyíng jīzhì de zhuǎnhuàn. Ér duì bù kuāguó gōngsī ér yán, jiànlì sān zī qǐyè zé chéngwéi qí kāizhǎn quánqiú jīngyíng de yī zhǒng cèlüè.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Câu hỏi

你下个学期有什么计划?

Loading...

Đáp án mẫu

下个学期的学习任务会更重,我必须加倍努力学习。每天坚持早睡早起,保持良好的精神状态。每天早晨大声地朗读课文,养成课前预习课后复习的好习惯。按时上课,不迟到,不早退,课上认真听讲,做好笔记,课下按时完成作业,不懂就问。遵守学校的各项规章制度,严格要求自己,不辜负学校和老师的期望。

Phiên âm Tiếng Trung

Xià gè xuéqī de xuéxí rènwù huì gèng zhòng, wǒ bìxū jiābèi nǔlì xuéxí. Měitiān jiānchí zǎo shuì zǎoqǐ, bǎochí liánghǎo de jīngshén zhuàngtài. Měitiān zǎochén dàshēng de lǎngdú kèwén, yǎng chéng kè qián yùxí kè hòu fùxí de hǎo xíguàn. Ànshí shàngkè, bù chídào, bù zǎotuì, kè shàng rènzhēn tīngjiǎng, zuò hǎo bǐjì, kè xià ànshí wánchéng zuòyè, bù dǒng jiù wèn. Zūnshǒu xuéxiào de gè xiàng guīzhāng zhìdù, yángé yāoqiú zìjǐ, bù gūfù xuéxiào hé lǎoshī de qīwàng.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...