[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 50

0
271

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 50

Loading...

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

Văn bản Tiếng Trung Thương mại

中外合资经营企业是外国公司或个人同中国公司在中国境内设立的股份有限公司。双方共同投资,共同经营,按注册资本的投资比例(即股权)分享利润,同时也分担风险及亏损。

Dịch Tiếng Trung Thương mại

Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài là các công ty nước ngoài hoặc cá nhân thành lập các công ty trách nhiệm cổ phần ở trong lục địa Trung Quốc. Hai bên cùng đầu tư, cùng kinh doanh và phân chia lợi nhuận dựa vào tỉ lệ đầu tư khi đăng ký vốn đầu tư (cổ đông), đồng thời cũng cùng nhau gánh vác rủi ro và sự tổn thất.

Loading...

Phiên âm Tiếng Trung đoạn văn bản

Zhōngwài hézī jīngyíng qǐyè shì wàiguó gōngsī huò gèrén tóng zhōngguó gōngsī zài zhōngguó jìngnèi shèlì de gǔfèn yǒuxiàn gōngsī. Shuāngfāng gòngtóng tóuzī, gòngtóng jīngyíng, àn zhùcè zīběn de tóuzī bǐlì (jí gǔquán) fēnxiǎng lìrùn, tóngshí yě fēndān fēngxiǎn jí kuīsǔn.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...