[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 43

0
306

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 43

Loading...

Cách dùng 以 trong Tiếng Trung Thương mại

以 (yǐ) : để

Ví dụ:

(1) 政府允许经济特区免税引进新设备,以更新技术。

zhèng fǔ yǔn xǔ jīng jì tè qū miǎn shuì yǐn jìn xīn shè bèi ,yǐ gèng xīn jì shù.

Loading...

Chính phủ cho phép các vùng đặc khu kinh tế được miễn thuế nhập khẩu thiết bị mới để đổi mới kỹ thuật.

(2) 公司决定采用电脑化生产,以减少开支,提高效率。

gōng sī jué dìng cǎi yòng diàn nǎo huà shēng chǎn ,yǐ jiǎn shǎo kāi zhī ,tí gāo xiào lǜ.

Công ty quyết định áp dụng sản xuất theo mô hình máy tính hóa để giảm thiểu chi tiêu và nâng cao hiệu suất.

(3) 目前,很多公司提供住房贷款,以留住优秀技术人才。

Loading...

mù qián ,hěn duō gōng sī tí gōng zhù fáng dài kuǎn ,yǐ liú zhù yōu xiù jì shù rén cái.

Hiện nay, rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ cho vay tiền mua nhà để lưu giữ nhân tài kỹ thuật.

Nguồn tiengtrungnet.com