[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 40

0
245

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 40

Loading...

Cách dùng 以上 trong Tiếng Trung Thương mại

以上 (yǐ shàng) : trên đây; ở trên

Ví dụ:

(1) 以上三点是我个人的意见。

yǐ shàng sān diǎn shì wǒ ge rén de yì jiàn.

Loading...

Ba điểm trên là ý kiến cá nhân của tôi.

(2) 以上报告的是这个项目的计划。

yǐ shàng bào gào de shì zhè ge xiàng mù de jì huà.

Báo cáo trên là kế hoạch của dự án này.

(3) 我完全同意以上几位发言人的建议。

Loading...

wǒ wán quán tóng yì yǐ shàng jǐ wèi fā yán rén de jiàn yì.

Tôi hoàn toàn đồng ý với các kiến nghị trên của mấy vị phát biểu.

Nguồn tiengtrungnet.com