[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 38

0
228

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 38

Loading...

Cách dùng 起 trong Tiếng Trung Thương mại

… 起 (qǐ) : trở đi

Ví dụ:

(1) 从1979年起,中国政府开始实行对外开放政策。

cóng 1979 nián qǐ ,zhōng guó zhèng fǔ kāi shǐ shí xíng duì wài kāi fàng zhèng cè.

Loading...

Từ năm 1979 trở đi, Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện chính sách mở rộng đối ngoại.

(2) 很多成功的企业家都是从十几岁起就开始做生意了。

hěn duō chéng gōng de qǐ yè jiā dōu shì cóng shí jǐ suì qǐ jiù kāi shǐ zuò shēng yi le.

Rất nhiều thương gia thành công đều bắt đầu khởi nghiệp từ năm mười mấy tuổi.

(3) 买票的人从售票处起开始排队、一直排到马路对面。

Loading...

mǎi piào de rén cóng shòu piào chù qǐ kāi shǐ pái duì 、yì zhí pái dào mǎ lù duì miàn.

Những người mua vé bắt đầu xếp hàng từ chỗ bán vé dài liên tục đến phía đối diện đường.

(4) 春节休假从大年夜起一直到农历正月初七。

chūn jiē xiū jià cóng dà nián yè qǐ yì zhí dào nóng lì zhèng yuè chū qī.

Kỳ nghỉ Tết Xuân từ đêm 30 đến mồng 7 Tháng Giêng Âm lịch.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...