[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 30

0
266

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 30

Loading...

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

你最近怎么又感冒了呀?

Nǐ zuìjìn zěnme yòu gǎnmào le ya?

Dạo này sao bạn lại bị ốm nữa à?

我现在身体很虚弱,不知道为什么。

Loading...

Wǒ xiànzài shēntǐ hěn xūruò, bù zhīdào wèishénme.

Bây giờ cơ thể tôi suy nhược lắm, không biết vì sao.

你去医院看病了吗?

Nǐ qù yīyuàn kànbìng le ma?

Bạn đến bệnh viện khám bệnh chưa?

Loading...

我去了,医生说我只是发高烧,给我开一些退烧药。

Wǒ qù le, yīshēng shuō wǒ zhǐshì fā gāoshāo, gěi wǒ kāi yì xiē tuìshāo yào.

Tôi đi rồi, bác sỹ nói là tôi chỉ bị sốt cao, kê cho tôi một ít thuốc hạ sốt.

你吃退烧药了吗?

Nǐ chī tuìshāo yào le ma?

Bạn đã uống thuốc chưa?

Loading...

我吃药了,正躺着床休息呢。

Wǒ chī yào le, zhèng tǎngzhe chuáng xiūxi ne.

Tôi uống thuốc rồi, đang nằm trên giường nghỉ ngơi đây.

现在你觉得怎么样了?

Xiànzài nǐ juéde zěnme yàngle?

Loading...

Bây giờ bạn cảm thấy thế nào?

比刚才好点儿了。

Bǐ gāngcái hǎo diǎnr le.

Đỡ hơn vừa nãy rồi.

你还觉得头疼吗?

Nǐ hái juéde tóuténg ma?

Loading...

Bạn cảm thấy đau đầu không?

头现在不疼了,只是觉得身体有点儿累。

Tóu xiànzài bù téng le, zhǐshì juédé shēntǐ yǒu diǎnr lèi.

Đầu thì giờ không còn đau nữa, chỉ cảm thấy cơ thể hơi mệt chút xíu thôi.

你要吃什么东西?

Nǐ yào chī shénme dōngxi?

Bạn muốn ăn gì?

Loading...

我只想吃河内的牛肉面。

Wǒ zhǐ xiǎng chī hénèi de niúròu miàn.

Tôi chỉ muốn ăn phở bò Hà Nội.

好,我就给你带回来。

Hǎo, wǒ jiù gěi nǐ dài huílái.

Oke, tôi sẽ đem về cho bạn.

Phân biệt cách dùng từ vựng trong Tiếng Trung Thương mại

Phân biệt 颁布 và 公布 trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng 颁布 trong Tiếng Trung Thương mại

颁布 (bānbù) : ban hành

Ví dụ:

(1) 为了促进私有企业以承包、租赁等方式参与国企改革,中国政府颁布了各种法律条例。

wèi le cù jìn sī yǒu qǐ yè yǐ chéng bāo 、zū lìn děng fāng shì cān yù guó qǐ gǎi gé ,zhōng guó zhèng fǔ bān bù le gè zhǒng fǎ lǜ tiáo lì.

Để thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân tham gia cải cách doanh nghiệp thông qua phương thức nhận thầu, thuê mướn, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành các loại điều lệ pháp luật.

(2) 自从城市扩建以来,政府颁布了许多交通法规。

zì cóng chéng shì kuò jiàn yǐ lái ,zhèng fǔ bān bù le xǔ duō jiāo tōng fǎ guī.

Từ lức thành phố được xây dựng thêm đến nay, Chính phủ đã ban hành rất nhiều quy định pháp luật giao thông.

Cách dùng 公布 trong Tiếng Trung Thương mại

公布 (gōngbù) : công bố

Ví dụ:

(1) 公司必须每年公布财务报告。

gōng sī bì xū měi nián gōng bù cái wù bào gào.

Công ty phải báo cáo tài chính hàng năm.

(2) 录取名单将在面试后一星期内公布。

lù qǔ míng dān jiāng zài miàn shì hòu yī xīng qī nèi gōng bù.

Danh sách trúng tuyển phỏng vấn sẽ được công bố sau một tuần.

(3) 公司最近公布了一项裁员计划。

gōng sī zuì jìn gōng bù le yí xiàng cái yuán jì huà.

Gần đây công ty đã công bố một kế hoạch cắt giảm nhân sự.

Nguồn tiengtrungnet.com