[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 27

0
170
[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 27
Đánh giá bài viết

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 27

Cách dùng 不经 trong Tiếng Trung Thương mại

不经 (bùjǐn) : không những

Ví dụ:

(1) 所有出口的货物,不仅要取得出口许可证,还必须办理海关手续。

suǒ yǒu chū kǒu de huò wù ,bù jǐn yào qǔ dé chū kǒu xǔ kě zhèng ,hái bì xū bàn lǐ hǎi guān shǒu xù.

Tất cả hàng hóa xuất khẩu, không những cần phải có giấy phép xuất khẩu, mà còn bắt buộc phải làm thủ tục hải quan.

(2) 目前国企面临的困难是不仅要跟外企,而且还要跟私营企业竞争。

mù qián guó qǐ miàn lín de kùn nán shì bú jǐn yào gēn wài qǐ ,ér qiě hái yào gēn sī yíng qǐ yè jìng zhēng.

Hiện nay khó khăn mà Nhà nước đang gặp phải là không những phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, mà còn phải cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân.

(3) 这次会谈不仅没有解决问题,反而增加了矛盾。

zhè cì huì tán bù jǐn méi yǒu jiě jué wèn tí ,fǎn ér zēng jiā le máo dùn.

Lần hội đàm này không những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm tăng thêm mâu thuẫn.

Nguồn tiengtrungnet.com

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ [tiếng trung thương mại toàn tập] bài 27

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...