[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 25

0
289

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 25

Loading...

Cách dùng từ vựng trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng 甚至 trong Tiếng Trung Thương mại

甚至 (shènzhì) : thậm chí

Ví dụ:

(1) 总经理很少管这些杂事,有时候甚至连问都不问。

Loading...

zǒng jīng lǐ hěn shǎo guǎn zhè xiē zá shì ,yǒu shí hòu shèn zhì lián wèn dōu bú wèn.

Tổng giám đốc rất ít khi quản những việc vặt, thậm chí có những lúc nên hỏi đều không hỏi.

(2) 有的人整天打麻将,不上班,甚至连家也不顾了。

yǒu de rén zhěng tiān dǎ má jiāng ,bú shàng bān ,shèn zhì lián jiā yě bú gù le.

Có một số người suốt ngày đánh mạt chược, không đi làm, thậm chí cũng không quan tâm tới gia đình.

Loading...

(3) 有些实力雄厚的私有企业不仅跟外企成立合资公司,甚至还购买了国有企业。

yǒu xiē shí lì xióng hòu de sī yǒu qǐ yè bù jǐn gēn wài qǐ chéng lì hé zī gōng sī ,shèn zhì hái gòu mǎi le guó yǒu qǐ yè.

Có một số doanh nghiệp tư nhân thực lực hùng hậu không những kết hợp với doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty liên doanh, thậm chí còn mua cả doanh nghiệp nhà nước.

(4) 手机不但可以用来打电话,听收音机,甚至还可以上网和收发电子邮件。

shǒu jī bú dàn kě yǐ yòng lái dǎ diàn huà ,tīng shōu yīn jī ,shèn zhì hái kě yǐ shàng wǎng hé shōu fā diàn zǐ yóu jiàn.

Điện thoại di động không những có thể gọi điện thoại, nghe đài, thậm chí còn có thể lên mạng và check mail.

Loading...

(5) 政府提供良好的投资环境,制定优惠政策,甚至还允许私有企业收购国有企业。

zhèng fǔ tí gòng liáng hǎo de tóu zī huán jìng ,zhì dìng yōu huì zhèng cè,shèn zhì hái yǔn xǔ sī yǒu qǐ yè shōu gòu guó yǒu qǐ yè.

Chính phủ tạo ra môi trường đầu tư tốt, đặt ra các chính sách ưu đãi, thậm chí còn cho phép doanh nghiệp tư nhân thu mua doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...