[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 24

0
317

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 24

Loading...

Cách dùng từ vựng trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng 令 trong Tiếng Trung Thương mại

令 (lìng) : khiến, làm cho

Ví dụ:

(1) 总经理所作的关于公司未来前景的演讲很令人鼓舞。

Loading...

zǒng jīng lǐ suǒ zuò de guān yú gōng sī wèi lái qián jǐng de yǎn jiǎng hěn lìng rén gǔ wǔ.

Bài diễn giảng của tổng giám đốc về những gì mà ông làm vì tương lai triển vọng của công ty khiến mọi người đều vỗ tay.

(2) 公司的业务一直令他很失望。

gōng sī de yè wù yì zhí lìng tā hěn shī wàng.

Dịch vụ của công ty liên tục khiến anh ta thất vọng.

Loading...

(3) 她在学术上的成绩很令人敬佩。

tā zài xué shù shàng de chéng jì hěn lìng rén jìng pèi.

Những thành tích cô ta đạt được trong học thuật khiến mọi người nể phục.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...