[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 23

0
290

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 23

Loading...

Cách dùng từ vựng trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng 从 …一直到 trong Tiếng Trung Thương mại

Ví dụ:

(1) 这家公司从筹备一直到开张只用了两个月的时间。

zhè jiā gōng sī cóng chóu bèi yì zhí dào kāi zhāng zhǐ yòng le liǎng gè yuè de shí jiān.

Loading...

Từ lúc chuẩn bị đến lúc khai trương công ty chỉ mất hai tháng.

(2) 从这条道直到南京西路都是商店。

cóng zhè tiáo dào zhí dào nán jīng xī lù dōu shì shāng diàn.

Từ con đường này đi thẳng một mạch đến đường Tây Nam Kinh đều là cửa hàng.

(3) 丝绸之路从中国一直延伸到欧洲。

Loading...

sī chóu zhī lù cóng zhōng guó yì zhí yán shēn dào ōu zhōu.

Con đường tơ lụa từ Trung Quốc liên tục kéo dài đến Châu Âu.

(4) 窗帘要是能从天花板一直挂到地上,房间会显得大些。

chuāng lián yào shì néng cóng tiān huā bǎn yì zhí guà dào dì shàng ,fáng jiān huì xiǎn dé dà xiē.

Rèm cửa nếu như được treo phủ xuống đất từ trần nhà, căn phòng sẽ có cảm giác to hơn chút.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...