[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 21

0
289

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 21

Loading...

Cách dùng từ vựng trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng 以来 trong Tiếng Trung Thương mại

Ví dụ:

(1) 改革开放以来,中国人民的生活方式有了很大的变化。

gǎi gé kāi fàng yǐ lái ,zhōng guó rén mín de shēng huó fāng shì yǒu le hěn dà de biàn huà .

Loading...

Từ lúc cải cách đến nay, phương thức sống của người dân Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều.

(2) 自从进入黄梅季节以来,雨就一直下个不停。

zì cóng jìn rù huáng méi jì jiē yǐ lái ,yǔ jiù yì zhí xià gè bú tíng.

Từ lúc vào mùa mưa phùn đến nay, mưa liên tục không ngớt.

(3) 自从引进先进技术以来,我们公司的生产效益就不断提高。

Loading...

zì cóng yǐn jìn xiān jìn jì shù yǐ lái ,wǒ men gōng sī de shēng chǎn xiào yì jiù bú duàn tí gāo.

Từ lúc đưa vào kỹ thuật tiên tiến đến nay, hiệu suất sản xuất của công ty chúng ta không ngừng được nâng cao.

(4) 自从这两家公司合并以来,营业利润增加了一倍。

zì cóng zhè liǎng jiā gōng sī hé bìng yǐ lái ,yíng yè lì rùn zēng jiā le yí bèi

Từ lúc hai công ty này sát nhập đến nay, lợi nhuận kinh doanh đã tăng lên gấp đôi.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...