[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 19

0
319

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 19

Loading...

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

中国的私有企业有个体、合伙及有限责任公司等多种形式,此外还可以与外资企业组建公司,共同从事建筑,交通、商业及服务等行业。但是,政府不允许私有企业介入必须由国家垄断或涉及国家安全的经济领域。

Đoạn văn bản Dịch Tiếng Trung Thương mại

Doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc có nhiều loại hình thức như là cá thể, hợp tác và công ty trách nhiệm hữu hạn v..v. Ngoài ra còn có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cùng làm các ngành nghề như kiến trúc, giao thông, thương mại và dịch vụ, nhưng Chính phủ không cho phép các doanh nghiệp tư nhân can dự vào lĩnh vực kinh tế có liên quan đến sự an toàn Quốc gia mà bắt buộc phải do Nhà nước độc quyển nắm giữ.

Loading...

Đoạn văn bản Phiên âm Tiếng Trung Thương mại

Zhōngguó de sīyǒu qǐyè yǒu gètǐ, héhuǒ jí yǒuxiàn zérèn gōngsī děng duō zhǒng xíngshì, cǐwài hái kěyǐ yǔ wàizī qǐyè zǔjiàn gōngsī, gòngtóng cóngshì jiànzhú, jiāotōng, shāngyè jí fúwù děng hángyè. Dànshì, zhèngfǔ bù yǔnxǔ sīyǒu qǐyè jièrù bìxū yóu lǒngduàn huò shèjí guójiā ānquán de jīngjì lǐngyù.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...