[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 18

0
298

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 18

Loading...

Luyện tập Dịch Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

长期以来,国有企业一直在中国占主导地位,直到1979年改革开放以后,私有经济才开始得到政府的认可。经过20多年的发展,私有企业已取得了令人瞩目的成绩,企业规模也从过去单一的小手工作坊发展成不同规模的公司,其中有些甚至在国外设立了分公司或办事机构。

Đoạn văn bản Dịch Tiếng Trung Thương mại

Từ trước tới nay, doanh nghiệp Nhà nước liên tục chiếm vị trí chủ đạo ở Trung Quốc, mãi đến năm 1979 sau khi mở rộng cải cách thì kinh tế tư nhân mới bắt đầu được sự đồng thuận của Chính phủ. Trải qua hơn 20 năm phát triển, các doanh nghiệp tư nhân đã gặt hái được thành tích khiến mọi người phải nể phục, quy mô doanh nghiệp từ các phường chuyên làm thủ công đơn lẻ cũng phát triển thành các công ty có quy mô không giống nhau, trong đó thậm chí có một số đã lập ra công ty chi nhánh hoặc cơ quan làm làm việc ở nước ngoài.

Loading...

Đoạn văn bản Phiên âm Tiếng Trung Thương mại

Chángqí yǐlái, guóyǒu qǐyè yìzhí zài zhōngguó zhàn zhǔdǎo dìwèi, zhídào 1979 nián gǎigé kāifàng yǐhòu, sīyǒu jīngjì cái kāishǐ dédào zhèngfǔ de rènkě. Jīngguò 20 duōnián de fā zhǎn, sīyǒu qǐyè yǐ qǔdé le lìng rén zhǔmù dì chéngjì, qǐyè guīmó yě cóng guòqù dānyī de xiǎoshǒu gōngzuò fáng fāzhǎn chéng bùtóng guīmó de gōngsī, qízhōng yǒuxiē shènzhì zài guówài shèlì le fēn gōngsī huò bànshì jīgòu.

Các em có thấy cấu trúc ngữ pháp trong đoạn văn bản trên đều dùng rất nhiều cấu trúc ngữ pháp gì không, chính xác rồi đó, đó chính là cách dùng trợ từ 的 trong Tiếng Trung giao tiếp.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...