[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 16

0
285

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 16

Loading...

Phân biệt cách dùng từ vựng 成为 và 变为 trong Tiếng Trung Thương mại

Cách dùng từ vựng 成为 trong Tiếng Trung Thương mại

成为 (v): trở thành

Ví dụ:

(1) 她已经成为一个很成功的企业家了。(Tā yǐjīng chéngwéi yí ge hěn chénggōng de qǐyè jiāle.)

Loading...

Cô ta đã trở thành một doanh nhân khởi nghiệp rất thành công.

(2) 解决下岗职工再就业问题成为热门的话题。(Jiějué xiàgǎng zhígōng zài jiùyè wèntí chéngwéi rèmén de huàtí.)

Giải quyết vấn đề tái công ăn việc làm cho những nhân công thất nghiệp trở thành đề tài nóng hổi.

(3) 我们要把中国建设成为一个具有中国特色的社会主义国家。(Wǒmen yào bǎ zhōngguó jiànshè chéngwéi yīgè jùyǒu zhòng guó tèsè de shèhuì zhǔyì guójiā.)

Chúng ta phải xây Trung Quốc thành một nước Chủ nghĩa Xã hội mang đặc sắc của Trung Quốc.

Loading...

Cách dùng từ vựng 变为 trong Tiếng Trung Thương mại

变为 (v): biến thành

Ví dụ:

(1) 技术革新可以把生产方法由低效率变为高效率。(Jìshù géxīn kěyǐ bǎ shēngchǎn fāngfǎ yóu dī xiàolǜ biàn wéi gāo xiàolǜ.)

Sự đổi mới kỹ thuật có thể làm thay đổi phương pháp sản xuất từ hiệu suất thấp thành hiệu suất cao.

(2) 目前很多国有企业已经变为私有企业了。(Mùqián hěnduō guóyǒu qǐyè yǐjīng biàn wèi sīyǒu qǐyèle.)

Loading...

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp nhà nước đã biến thành doanh nghiệp tư nhân.

(3) 谈判的时候,我们应该变被动为主动。(Tánpàn de shíhòu, wǒmen yīnggāi biàn bèidòng wéi zhǔdòng.)

Lúc đàm phán, chúng ta phải biến từ bị động sang chủ động.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...