[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 13

0
296

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 13

Loading...

Cách dùng 看好 trong Tiếng Trung Thương mại

看好 (kàn hǎo) có nghĩa là xem trọng, coi trọng, có triển vọng.

Ví dụ:

(1) 很多投资者看好网络公司未来的市场。

(Hěnduō tóuzī zhě kànhǎo wǎngluò gōngsī wèilái de shìchǎng.)

Loading...

Rất nhiều nhà đầu tư xem trọng thị trường tương lai của công ty Internet.

(2) 笔记本电脑市场近来非常看好。

(Bǐjìběn diànnǎo shìchǎng jìnlái fēicháng kànhǎo.)

Thị trường laptop gần đây rất có triển cọng.

(3) 在零件供应短缺的情况下,公司下半年的经营不看好。

Loading...

(Zài língjiàn gōngyìng duǎnquē de qíngkuàng xià, gōngsī xià bànnián de jīngyíng bú kànhǎo.)

Trong tình trạng thiếu hụt linh kiện cung ứng, kinh doanh trong sáu tháng cuối năm không có triển vọng.

Nguồn tiengtrungnet.com