[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 11

0
315

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 11

Loading...

Cách dùng 从而 trong Tiếng Trung Thương mại

从而 (cóng ér) có nghĩa là vì thế, cho nên.

Ví dụ:

(1) 两家公司互相交流,增进了解,从而加强了合作。

(liǎng jiā gōngsī hùxiāng jiāoliú, zēngjìn liǎojiě, cóng ér jiāqiáng le hézuò)

Loading...

Hai công ty cùng nhau giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vì thế đã tăng cường hợp tác.

(2) 政府实行改革开放,发展市场经济,从而提高了人民的生活水平。

(zhèngfǔ shíxíng gǎigé kāifàng, fāzhǎn shìchǎng jīngjì, cóng ér tígāo le rénmín de shēnghuó shuǐpíng.)

Chính phủ thực hiện mở rộng cải cách, phát triển kinh tế thị trường, cho nên đã nâng cao mức sống của người dân.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...