[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 10

0
386

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 10

Loading...

Cách dùng 此外 trong Tiếng Trung Thương mại

此外 (cǐwài) có nghĩa là ngoài ra.

Ví dụ:

(1) 她上次到中国出差,考察了公司业务发展状况。此外,她还签了几分合同。

(tā shàngcì dào zhōngguó chūchāi, kǎochá le gōngsī yèwù fāzhǎn zhuàngkuàng. cǐwài, tā hái qiān le jǐ fèn hétong)

Loading...

Lần trước cô ta đến Trung Quốc công tác đã khảo sát tình trạng phát triển dịch vụ của công ty. Ngoài ra, cô ta còn ký thêm mấy bộ hợp đồng.

(2) 中国的企业目前包括国有企业、私有企业,此外,还有合资企业。

(zhōngguó de qǐyè mùqián bāokuò guóyǒu qǐyè, sīyǒu qǐyè. cǐwài, háiyǒu hézī qǐyè.)

Trước mắt thì doanh nghiệp Trung Quốc bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, ngoài ra còn có doanh nghiệp liên doanh.

(3) 我们只在上海建立了工厂,此外没有在别的地方投资。

Loading...

(wǒmen zhǐ zài shànghǎi jiànlì le gōngchǎng, cǐwài méiyǒu zài biéde dìfang tóuzī)

Chúng tôi chỉ xây nhà máy ở Thượng Hải, ngoài ra không đầu tư thêm ở nơi khác.

(4) 中国只有走市场经济的道路,此外没有别的出路。

(zhōngguó zhǐyǒu zǒu shìchǎng jīngjì de dàolù, cǐwài méiyǒu biéde chūlù)

Trung Quốc chỉ còn cách đi theo con đường kinh tế thị trường, ngoài ra không còn con đường nào khác.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...