[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 08

0
309

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 08

Loading...

Cách dùng 为了 trong Tiếng Trung Thương mại

为了 (wèi le) có nghĩa là để mà…

Ví dụ:

(1) 为了您和家人的健康,请不要抽烟。

(wèi le nín hé jiārén de jiànkāng, qǐng búyào chōuyān)

Loading...

Vì sức khỏe của bạn và gia đình, xin đừng hút thuốc.

(2) 为了鼓励私有企业的发展,政府制定了许多法规。

(wèi le gǔlì sīyǒu qǐyè de fāzhǎn, zhèngfǔ zhìdìng le xǔduō fǎguī)

Để khích lệ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, Chính phủ đã lập ra rất nhiều các quy định pháp luật.

(3) 为了提高产量,公司决定增加几条生产线。

Loading...

(wèi le tígāo chǎnliàng, gōngsī juédìng zēngjiā jǐtiáo shēngchǎn xiàn)

Để nâng cao sản lượng, công ty quyết định tăng thêm mấy dây chuyền sản xuất.

(4) 实行“对外开放”政策是为了吸引外资。

(shíxíng “duìwài kāifàng” zhèngcè shì wèi le xīyǐn wàizī)

Thi hành chính sách “mở rộng đối ngoại” để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

(5) 公司进行改组是为了提高管理效率。

Loading...

(gōngsī jìnxíng gǎizǔ shì wèi le tígāo guǎnlǐ xiàolǜ)

Công ty tiến hành cơ cấu lại để nâng cao hiệu suất quản lý.

(6) 为了安全起见,每一个来工厂参观的人都得带上安全帽。

(wèi le ānquán qǐjiàn, měi yí ge lái gōngchǎng cānguān de rén dōu děi dài shàng ānquán mào)

Để đảm bảo an toàn, mỗi người tới nhà máy tham quan đều phải đội mũ bảo hiểm.

Loading...

(7) 为了保密起见,所有文件都由经理保管。

(wèi le bǎomì qǐjiàn, suǒyǒu wénjiàn dōu yóu jīnglǐ bǎoguǎn)

Để đảm bảo tính bảo mật, tất cả tài liệu đều do giám đốc quản lý.

Nguồn tiengtrungnet.com

Loading...