[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 07

0
328

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 07

Loading...

Cách dùng 在 … 下 trong Tiếng Trung Thương mại

Ví dụ:

(1) 在任何情况下,他都不会答应你的请求。

(zài rènhé qíngkuàng xià, tā dōu bú huì dāyìng nǐ de qǐngqiú)

Trong bất kỳ tình huống nào, anh ta đều không đáp ứng lời thỉnh cầu của bạn.

Loading...

(2) 在全体员工的合作下,工作进行得很顺利。

(zài quántǐ yuángōng de hézuò xià, gōngzuò jìnxíng de hěn shùnlì)

Dưới sự hợp tác của toàn thể nhân công, công việc được tiến hành rất thuận lợi.

(3) 在经济条件允许的情况下,很多人会考虑出国进修。

(zài jīngjì tiáojiàn yúnxǔ de qíngkuàng xià, hěn duō rén kǎolǜ chūguó jìnxiū)

Loading...

Trong trường hợp điều kiện kinh tế cho phép, rất nhiều người sẽ nghĩ tới học cao học ở nước ngoài.

Nguồn tiengtrungnet.com