[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 06

0
196
[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 06
Đánh giá bài viết

 

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 06

Cách dùng từ 由 trong Tiếng Trung Thương mại

由 (yóu ) có nghĩa là do cái gì

Ví dụ:

(1) 这个项目由他负责。

(zhège xiàngmù yóu tā fùzé)

Dự án này do anh ta phụ trách.

(2) 这个交易会是由什么单位主办的?

(zhège jiāoyì huì shì yóu shénme dānwèi zhǔbàn de)

Cuộc họp giao dịch này là do bên đơn vị nào đứng ra tổ chức?

(3) 从总公司来的技术人员是由王厂长陪着参观工厂的。

(cóng zǒnggōngsī lái de jìshù rényuán shì yóu wáng chǎng zhǎng péi zhe cānguān gōngchǎng de)

Xưởng trưởng Vương đi cùng các nhân viên kỹ thuật đến từ tổng công ty để tham quan nhà máy.

(4) 香港的水是由内地供应的。

(xiānggǎng de shuǐ shì yóu nèidì gōngyìng de)

Nước sinh hoạt của Hồng Kông là do nội địa cung ứng.

(5) 水是由氢和氧构成的。

(shuǐ shì yóu qīng hé yǎng gòuchéng de)

Nước là do Hidro và Oxy cấu thành.

(6) 美国总统是由公民选举产生的。

(měiguó zǒngtǒng shì yóu gōngmín xuǎnjǔ chǎnshēng de)

Tổng thống Mỹ là do công dân bầu cử.

(7) 这场火灾是由地震引起的。

(zhèchǎng huǒzāi shì yóu dìzhèn yǐnqǐ de)

Trận hỏa hoạn này là do động đất gây nên.

(8) G-8 是由八个发达工业国家(所)组成的。

(G-8 shì yóu bā ge fādá gōngyè guójiā suǒ zǔchéng de)

G-8 là do tám nước công nghiệp phát triển hình thành nên.

(9) 由他去,别管他。

(yóu tā qù, bié guǎn tā)

Để anh ta đi, đừng để ý anh ta.

(10) 这件事,信不信由你,反正我不信。

(zhè jiàn shì, xìn bú xìn yóu nǐ, fǎnzhèng wǒ bú xìn)

Việc này tin hay không tin do bạn, dù sao thì tôi không tin.

Nguồn tiengtrungnet.com

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ [tiếng trung thương mại toàn tập] bài 06

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...