[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 04

0
392

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 04

Loading...

Dịch thuật Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

对外开放打开了中国的国门,也吸引了大量外资。越来越多的海外投资者看好中国市场,对在中国投资充满信心。目前,中国已经成为世界上资本流入量最大的发展中国家之一。

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Duìwài kāifàng dǎkāi le zhōngguó de guómén, yě xīyǐnle dàliàng wàizī. Yuè lái yuè duō de hǎiwài tóuzī zhě kànhǎo zhōngguó shìchǎng, duì zài zhōngguó tóuzī chōngmǎn xìnxīn. Mùqián, zhōngguó yǐjīng chéngwéi shìjiè shàng zīběn liúrù liàng zuì dà de fā zhǎn zhōng guójiā zhī yī.

Loading...

Bản dịch sang Tiếng Việt Tiếng Trung Thương mại

Mở rộng đối ngoại đã đưa Trung Quốc lên một tầm cao mới, thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài xem trọng thị trường Trung Quốc, tràn đầy niềm tin khi đầu tư vào Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành một trong những Quốc gia đang phát triển có lượng vốn đầu tư chảy vào lớn nhất trên Thế giới.

Sau khi đã luyện tập xong phần dịch thuật văn bản Tiếng Trung Thương mại, tiếp theo là tiết mục thực hành Tiếng Trung giao tiếp theo các tình huống thông dụng hàng ngày.

Bây giờ các em tự chia theo nhóm nhỏ khoảng 3 bạn với nhau để thảo luận về một chủ đề do nhóm tự nghĩ ra, sau đó mỗi nhóm sẽ ứng cử ra một bạn trưởng nhóm lên nói chuyện giao lưu với cả lớp bao gồm cả Thầy Nguyễn Minh Vũ để nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Trung.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

Loading...

今天周天了,我们出去逛街吧。

Jīntiān zhōu tiānle, wǒmen chūqù guàngjiē ba.

好,你想去哪儿逛街呢?

Hǎo, nǐ xiǎng qù nǎr guàngjiē ne?

去河内的商业中心逛一逛吧。

Qù hénèi de shāngyè zhōngxīn guàng yí guàng ba.

Loading...

那好,等我把车子开过来接你去吧。

Nà hǎo, děng wǒ bǎ chēzi kāi guòlái jiē nǐ qù ba.

好,你快点儿啊,我在这儿等着你呢。

Hǎo, nǐ kuài diǎnr a, wǒ zài zhè’er děngzhe nǐ ne.

好的,没问题。

Loading...

Hǎo de, méi wèntí.

Nguồn tiengtrungnet.com