[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 03

0
864

[Tiếng Trung Thương Mại Toàn Tập] Bài 03

Loading...

Dịch thuật Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

对内改革的重点是改革国有企业和鼓励私有企业的发展。在过去20年,中国政府关闭了一批经营不善、长期亏损的国有企业,将部分国有企业转变为私有企业。此外,中国政府还加紧完善立法工作,进行了税收、金融、外贸等体制的改革。,从而促进了私有企业的发展,加快了经济体制改革的步伐。

Bản dịch sang Tiếng Việt Tiếng Trung Thương mại

Trọng điểm của sự cải cách đối nội là cải cách sự phát triển của doanh nghiệp Nhà nước và khích lệ doanh nghiệp tư nhân. Cách đây 20 năm, Chính phủ Trung Quốc đã đóng hàng loạt các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh không tốt, thường xuyên bị lỗ vốn, chuyển đổi một số doanh nghiệp Nhà nước thành doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc còn tăng cường công tác hoàn thiện lập pháp, tiến hành cải cách cơ chế thu nhập từ thuế, tài chính, ngoại thương v..v., vì vậy đã thúc đẩy được sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, đẩy nhanh tiến độ cải cách cơ chế kinh tế.

Loading...

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Duì nèi gǎigé de zhòngdiǎn shì gǎigé guóyǒu qǐyè hé gǔlì sīyǒu qǐyè de fā zhǎn. Zài guòqù 20 nián, zhōngguó zhèngfǔ guānbì le yī pī jīngyíng bùshàn, chángqī kuīsǔn de guóyǒu qǐyè, jiāng bùfèn guóyǒu qǐyè zhuǎnbiàn wéi sīyǒu qǐyè. Cǐwài, zhōngguó zhèngfǔ hái jiājǐn wánshàn lìfǎ gōngzuò, jìnxíng le shuìshōu, jīnróng, wàimào děng tǐzhì de gǎigé., Cóng ér cùjìn le sīyǒu qǐyè de fā zhǎn, jiākuàile jīngjì tǐzhì gǎigé de bùfá.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

A: 喂,你在干什么呢?(Wèi, nǐ zài gàn shénme ne?) – Này, cậu đang làm gì thế?

B: 我在听音乐呢。(Wǒ zài tīng yīnyuè ne.) – Tôi đang nghe nhạc mà.

Loading...

A:你在听什么音乐呢?(Nǐ zài tīng shénme yīnyuè ne?) – Bạn đang nghe nhạc gì thế?

B: 我在听中文歌曲。(Wǒ zài tīng zhōngwén gēqǔ.) – Tôi đang nghe nhạc Trung Quốc.

A: 你在听哪个歌手的?(Nǐ zài tīng nǎge gēshǒu de?) – Bạn đang nghe của ca sỹ nào?

B: 我在听刘德华唱的歌。(Wǒ zài tīng liúdéhuá chàng de gē.) – Tôi đang nghe bài của Lưu Đức Hoa hát.

A: 你喜欢听刘德华歌曲啊?(Nǐ xǐhuān tīng liúdéhuá gēqǔ a?) – Bạn thích nghe các bài hát của Lưu Đức Hoa à?

B: 恩,刘德华不仅是歌手,他也是一个很有名的演员。(Ēn, liúdéhuá bùjǐn shì gēshǒu, tā yěshì yīgè hěn yǒumíng de yǎnyuán.) – Ừ, Lưu Đức Hoa không chỉ là ca sỹ, anh ta còn là một diễn viên rất nổi tiếng.

Loading...

A: 你看过刘德华演过的电影吗?(Nǐ kànguò liúdéhuá yǎnguò de diànyǐng ma?) – Bạn xem qua các phim của Lưu Đức Hoa đóng chưa?

B: 我看过了,挺好看的。(Wǒ kàn guò le, tǐng hǎokàn de.) – Tôi xem rồi, hay lắm.

A: 你喜欢刘德华还是喜欢成龙呢?(Nǐ xǐhuān liúdéhuá háishì xǐhuān chénglóng ne?) – Bạn thích Lưu Đức Hoa hay là Thành Long thế?

B: 我还是更喜欢成龙的电影。(Wǒ háishì gèng xǐhuān chénglóng de diànyǐng.) – Tôi vẫn thích các phim của Thành Long hơn.

A: 成龙电影里边我觉得有一种搞笑式功夫。(Chénglóng diànyǐng lǐbian wǒ juéde yǒu yì zhǒng gǎoxiào shì gōngfū.) – Trong phim của Thành Long tôi cảm thấy có một kiểu công phu hài hước.

Loading...

B: 我觉得也比较喜欢成龙的电影。(Wǒ juéde yě bǐjiào xǐhuān chénglóng de diànyǐng.) – Tôi thấy cũng khá là thích các phim của Thành Long.