[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NGHỈ PHÉP trong tiếng Trung

0
2456

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NGHỈ PHÉP trong tiếng Trung

Loading...
1 Giới thiệu các loại phép nghỉ Jiǎnjiè gè lèi qǐngjià de jiǎ bié 简介各类请假的假别
2 Phép nghỉ Việc riêng Shìjià 事假
3 Phép Nghỉ bệnh Bìngjià 病假
4 Phép nghỉ kết hôn Hūnjiǎ 婚假
5 Phép nghỉ thai sản Chǎnjià 产假
6 Phép đám tang Sàng jiǎ 丧假
7 Phép nghỉ tai nạn lao động Gōngshāng jiǎ 工伤假
8 Phép nghỉ đặc biệt Tè xiū 特休
9 Nghỉ không phép Kuànggōng 旷工
10 Nghỉ Phép công Gōng jià 公假
11 Nghỉ phép năm Niánjià 年假