[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI trong tiếng Trung

0
1743

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI trong tiếng Trung

Loading...

STT

Tiếng Việt

Tiếng Trung

Phiên âm

1

Loading...

Tên một số đường phố thủ đô Hà Nội

Hénèi shǒudū de yīxiē jiēdào míngchēng

河内首都的一些街道名称

2

Hùng Vương

Loading...

xióng wáng

雄王

3

Bà Triệu

zhào pó

赵婆

Loading...

4

Bùi Thị Xuân

péi shì chūn

裴氏春

5

Loading...

Cao Thắng

gāo shèng

高胜

6

Chu Văn An

zhōuwén ān

Loading...

周文安

7

Đào Duy Từ

táo wéi cí

陶维祠

8

Đinh Công Tráng

Loading...

dīng gōng zhuàng

丁公壮

9

Đinh Lễ

dīng lǐ

丁礼

10

Đinh Tiên Hoàng

dīng xiān huáng

丁先皇

11

Giang Văn Minh

jiāng wénmíng

江文明

12

Hoàng Hoa Thám

huánghuā tàn

黄花探

13

Hoàng Văn Thụ

huáng wén shòu

黄文授

14

Hồ Xuân Hương

hú chūnxiāng

胡春香

15

Lạc Long Quân

háo lóng jūn

貉龙君

16

Lãn Ông

lǎn wēng

懒翁

17

Lê Duẩn

lí sǔn

黎筍

18

Lê Quý Đôn

líguìdūn

黎贵敦

19

Lê Thánh Tông

líshèngzōng

黎圣宗

20

Lê Trực

lí zhí

黎值

21

Lương Ngọc Quyến

liáng yù juàn

梁玉眷

22

Lương Thế Vinh

liángshìróng

梁世荣

23

Lý Công Uẩn

lǐgōngyùn

李公蕴

24

Lý Nam Đế

lǐ nán dì

李南帝

25

Lý Thái Tổ

lǐtàizǔ

李太祖

26

Lý Thường Kiệt

lǐchángjié

李常杰

27

Mạc Đĩnh Chi

mò dìng zhī

莫锭芝

28

Mai Hắc Đế

méi hēi dì

梅黑帝

29

Minh Khai

míng kāi

明开

30

Ngô Quyền

wú quán

吴权

31

Ngô Thì Nhậm

wú shí rèn

吴时任

  • TAGS
Chủ đề ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI trong tiếng Trung