[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT trong tiếng Trung

  0
  1555

  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT trong tiếng Trung

  Một chủ đề rất hay!

  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT trong tiếng Trung

  Cùng học cả nhà nhé!

  Cả nhà nhớ share về để học đần nhé!

  cÁc loẠi ĐỘng vẬt trong tiếng trung

  STT

  Tiếng Việt

  Tiếng Trung

  Phiên âm

  1

  Ba ba

  鳖、王八

  Biē, wángbā

  2

  Báo

  Bào

  3

  Báo gấm

  云豹

  Yúnbào

  4

  Báo gêpa, báo săn, báo bờm

  猎豹

  Lièbào

  5

  Báo hoa mai

  金钱豹

  Jīnqiánbào

  6

  Báo lửa

  金猫狮

  Jīn māo shī

  7

  黄牛、牛

  Huángniú, niú

  8

  Bò rừng Ban-ten

  爪哇野牛

  Zhǎowā yěniú

  9

  Bò rừng Bi-dông (bizon)

  美洲野牛

  Měizhōu yěniú

  10

  Bò sát răng thú

  兽牙爬行动物

  Shòu yá páxíng dòngwù

  11

  Bò sữa

  奶牛

  Nǎiniú

  12

  Bò Tây tạng

  牦牛

  Máoniú

  13

  Bò tót

  印度野牛

  Yìndù yěniú

  14

  Bò xạ

  麝牛

  Shè niú

  15

  Bò xám

  林牛

  Lín niú

  16

  Cá sấu Ấn Độ, cá sấu mõm dài

  长吻鳄

  Zhǎng wěn è

  17

  Cá sấu mõm ngắn

  短吻鳄

  Duǎn wěn è

  18

  Cáo

  狐狸

  Húlí

  19

  Cầy

  灵猫

  Língmāo

  20

  Cầy gấm

  斑林狸

  Bān lín lí

  21

  Cầy hương

  小灵猫

  Xiǎo língmāo

  22

  Cầy mực

  熊狸

  Xióng lí

  23

  Cầy vòi hương, cầy vòi đốm

  椰子猫

  Yēzi māo

  24

  Cầy vòi mốc

  果子狸

  Guǒzi lí

  25

  Cheo cheo

  鼠鹿

  Shǔ lù

  26

  Chó

  Gǒu

  27

  Chó bec-giê

  牧羊狗

  Mùyáng gǒu

  28

  Chó cảnh

  鉴赏狗

  Jiànshǎng gǒu

  29

  Chó sói rừng

  亚洲胡狼

  Yàzhōu hú láng

  30

  Chó sói

  Láng

  31

  Chồn dơi

  斑鼯猴

  Bān wú hóu

  32

  Chồn ecmin

  白鼬

  Bái yòu

  33

  Chồn hôi

  臭鼬

  Chòu yòu

  34

  Chồn mactet

  Diāo

  35

  Chồn Siberi

  黄鼠狼

  Huángshǔláng

  36

  Chồn sương, chồn furô

  雪貂

  Xuě diāo

  37

  Chồn vizon

  水貂

  Shuǐdiāo

  38

  Chồn zibelin

  黑貂

  Hēi diāo

  39

  Chuột

  Shǔ

  40

  Chuột bạch

  白老鼠

  Bái lǎoshǔ

  41

  Chuột chù

  鼩鼱

  Qú jīng

  42

  Chuột chù còi

  北小麝鼩

  Běi xiǎo shè qú

  43

  Chuột chũi

  Yǎn

  44

  Chuột cống

  沟鼠

  Gōu shǔ

  45

  Chuột đồng

  田鼠

  Tiánshǔ

  46

  Chuột hang, chuột hamster

  仓鼠

  Cāngshǔ

  47

  Chuột lang

  豚鼠、天竺鼠

  Túnshǔ, tiānzhúshǔ

  48

  Chuột nhà

  家鼠

  Jiā shǔ

  49

  Chuột nhắt

  小家鼠

  Xiǎo jiā shǔ

  50

  Chuột sóc

  睡鼠

  Shuì shǔ

  51

  Chuột túi (kangaroo)

  袋鼠

  Dàishǔ

  52

  Cóc

  蟾蜍

  Chánchú

  53

  Cóc rừng

  头盔蟾蜍

  Tóukuī chánchú

  54

  Cóc tía

  大蹼蟾蜍

  Dà pǔ chánchú

  55

  Khỉ lười lớn

  大懒猴

  Dà lǎn hóu

  56

  Khỉ lười nhỏ

  小懒猴

  Xiǎo lǎn hóu

  57

  Cừu

  绵羊

  Miányáng

  58

  Dê núi, sơn dương

  山羊

  Shānyáng

  59

  Dơi

  蝙蝠

  Biānfú

  60

  Dơi chó

  犬蝠

  Quǎn fú

  61

  Động vật bò sát

  爬行动物

  Páxíng dòngwù

  62

  Động vật bốn chân

  四足动物

  Sì zú dòngwù

  63

  Động vật có vú

  哺乳动物

  Bǔrǔ dòngwù

  64

  Động vật linh trưởng

  灵长类动物

  Líng cháng lèi dòngwù

  65

  Động vật lưỡng cư

  两栖动物

  Liǎngqī dòngwù

  66

  Động vật nhai lại

  反刍类动物

  Fǎnchú lèi dòngwù

  67

  Chuột dúi

  竹鼠

  Zhú shǔ

  68

  Ếch

  青蛙

  Qīngwā

  69

  Ếch trâu

  牛蛙

  Niúwā

  70

  Ếch bốn mắt

  四眼哇

  Sì yǎn wa

  71

  Ếch cây

  树蛙

  Shù wā

  72

  Ếch cây bay

  黑蹼树蛙

  Hēi pǔ shù wā

  73

  Ếch cây bụng trắng

  白氏树蛙

  Bái shì shù wā

  74

  Ếch trơn

  大头蛙

  Dàtóu wā

  75

  Ếch giun

  蚓螈

  Yǐn yuán

  76

  Gấu

  Xióng

  77

  Gấu chó

  狗熊、黑熊

  Gǒuxióng, hēixióng

  78

  Gấu mèo, gấu trúc

  熊猫

  Xióngmāo

  79

  Gấu ngựa

  亚洲黑熊

  Yàzhōu hēixióng

  80

  Gấu trắng, gấu Bắc Cực

  白熊、北极熊

  Báixióng, běijíxióng

  81

  Gấu túi, gấu Koala

  考拉熊、树袋熊

  Kǎo lā xióng, shù dài xióng

  82

  Gấu xám

  灰熊

  Huī xióng

  83

  Hà mã

  河马

  Hémǎ

  84

  Tinh tinh

  黑猩猩

  Hēixīngxīng

  85

  Hải li

  河狸

  Hé lí

  86

  Hổ, cọp

  87

  Hươu

  鹿

  88

  Hươu cao cổ

  长颈鹿

  Chángjǐnglù

  89

  Hươu con

  小鹿

  Xiǎolù

  90

  Hươu đama

  扁角鹿

  Biǎn jiǎolù

  91

  Hươu đực

  公鹿

  Gōng lù

  92

  Hươu mẹ

  母鹿

  Mǔ lù

  93

  Hươu sao

  梅花鹿

  Méihuālù

  94

  Hươu xạ

  獐子、原麝

  Zhāngzi, yuán shè

  95

  Khỉ

  Hóu

  96

  Khỉ đầu chó

  狒狒

  Fèifèi

  97

  Khỉ đột

  大猩猩

  Dà xīngxīng

  98

  Khỉ đuôi dài Ấn Độ

  长尾猴

  Cháng wěi hóu

  99

  Khỉ đuôi lợn

  豚尾猕猴

  Tún wěi míhóu

  100

  Khỉ mặt chó

  山魈

  Shānxiāo

  101

  Khỉ mặt đỏ

  红面猴

  Hóng miàn hóu

  102

  Khỉ mốc

  熊猴

  Xióng hóu

  103

  Khỉ vàng

  猕猴、黄猴

  Míhóu, huáng hóu

  104

  Kỳ đà

  巨蜥

  Jù xī

  105

  Kỳ  đà sông Nil

  尼罗河巨蜥

  Níluóhé jù xī

  106

  Kỳ đà vân

  孟加拉巨蜥

  Mèngjiālā jù xī

  107

  Kỳ nhông

  美洲鬣蜥

  Měizhōu liè xī

  108

  Kỳ giông

  蝾螈

  Róng yuán

  109

  La

  Luó

  110

  Lạc đà

  骆驼

  Luòtuó

  111

  Lạc đà hai bướu

  双峰骆驼

  Shuāng fēng luòtuó

  112

  Lạc đà một bướu Ả Rập

  阿拉伯单峰骆驼

  Ālābó dān fēng luòtuó

  113

  Linh cẩu

  鬣狗

  Liègǒu

  114

  Linh dương

  羚羊

  Língyáng

  115

  Linh dương Mông Cổ

  黄羊

  Huáng yáng

  116

  Linh miêu

  猞猁

  Shē lì

  117

  Lợn

  Zhū

  118

  Lợn rừng

  野猪

  Yězhū

  119

  Lợn vòi (heo vòi)

  120

  Lồng nuôi động vật

  动物饲养箱

  Dòngwù sìyǎng xiāng

  121

  Lừa

  122

  Lửng

  Huān

  123

  Lười

  树懒

  Shù lǎn

  124

  Mèo

  Māo

  125

  Mèo đực

  雄猫

  Xióng māo

  126

  Mèo rừng

  斑猫

  Bānmāo

  127

  Mèo Thái Lan, mèo Xiêm

  暹罗猫

  Xiān luó māo

  128

  Nai

  水鹿

  Shuǐ lù

  129

  Ngỗng Canada

  黑额黑雁

  Hēi é hēi yàn

  130

  Ngựa

  131

  Ngựa vằn

  斑马

  Bānmǎ

  132

  Nhái bén

  雨蛙

  Yǔwā

  133

  Nhím gai

  刺猬

  Cìwèi

  134

  Nhím lông

  豪猪、箭猪

  Háozhū, jiàn zhū

  135

  Nòng nọc

  蝌蚪

  Kēdǒu

  136

  Rái cá lông mũi

  毛鼻水獭

  Máo bí shuǐtǎ

  137

  Rái cá lông mượt

  滑獭

  Huá tǎ

  138

  Rái cá vuốt bé

  小爪水獭

  Xiǎo zhǎo shuǐtǎ

  139

  Rái cá thường

  水獭

  Shuǐtǎ

  140

  Rắn cạp nia

  银环蛇

  Yín huán shé

  141

  Rắn cạp nong

  金环蛇

  Jīn huán shé

  142

  Rắn chuông, rắn đuôi chuông

  响尾蛇

  Xiǎngwěishé

  143

  Rắn hổ mang

  眼镜蛇

  Yǎnjìngshé

  144

  Rắn hổ mang chúa

  眼镜王蛇

  Yǎnjìng wáng shé

  145

  Rắn lục mũi hếch

  五步蛇、白花蛇、蕲蛇

  Wǔ bù shé, báihuā shé, qí shé

  146

  Rắn nước

  水蛇

  Shuǐshé

  147

  Rắn ráo

  灰鼠

  Huī shǔ

  148

  Rắn san hô

  珊瑚蛇

  Shānhú shé

  149

  Rắn sọc dưa

  三索锦蛇

  Sān suǒ jǐn shé

  150

  Rắn sọc khoanh

  百花锦蛇

  Bǎihuā jǐn shé

  151

  Rồng Komodo

  科摩多巨蜥

  Kē mó duō jù xī

  152

  Rùa

  Guī

  153

  Rùa ba gờ

  马来食螺龟

  Mǎ lái shí luó guī

  154

  Rùa ba quỳ

  三棱黑龟

  Sān léng hēi guī

  155

  Rùa biển

  海龟

  Hǎiguī

  156

  Rùa đất lớn

  亚洲巨龟

  Yàzhōu jù guī

  157

  Rùa đất sê-pôn

  条颈摄龟

  Tiáo jǐng shè guī

  158

  Rùa hộp ba vạch

  金钱龟、三线闭壳

  Jīnqián guī, sānxiàn bì ké

  159

  Rùa hộp lưng đen

  马来闭壳龟

  Mǎ lái bì ké guī

  160

  Rùa hộp trán vàng

  黄额闭壳龟

  Huáng é bì ké guī

  161

  Rùa lông xanh

  绿毛龟

  Lǜ máo guī

  162

  Rùa núi vàng

  黄头陆龟、象龟

  Huáng tóu lù guī, xiàng guī

  163

  Rùa răng

  庙龟

  Miào guī

  164

  Rùa táp, rùa cá sấu

  啮龟

  Niè guī

  165

  Kỳ đà trơn Châu Âu

  欧洲滑螈

  Ōuzhōu huá yuán

  166

  Sóc

  松鼠

  Sōngshǔ

  167

  Sóc bay

  飞鼠

  Fēishǔ

  168

  Sóc bay cao

  小鼯鼠

  Xiǎo wú shǔ

  169

  Sóc bay trâu

  棕鼯鼠

  Zōng wú shǔ

  170

  Sóc đen

  巨松鼠

  Jù sōngshǔ

  171

  Sóc đỏ

  红松鼠

  Hóng sōngshǔ

  172

  Sói đỏ

  豺、红狼

  Chái, hóng láng

  173

  Sư tử

  狮子

  Shīzi

  174

  Tắc kè

  蛤蚧

  Géjiè

  175

  Tắc kè hoa

  避役、变色龙

  Bì yì, biànsèlóng

  176

  Tê giác

  犀牛

  Xīniú

  177

  Tê giác hai sừng

  双角犀

  Shuāng jiǎo xī

  178

  Tê giác một sừng lớn

  独角犀

  Dú jiǎo xī

  179

  Tê tê

  鲮鲤、穿山甲

  Líng lǐ, chuānshānjiǎ

  180

  Thạch sùng, thằn lằn

  壁虎

  Bìhǔ

  181

  Thằn lằn bay vạch

  飞蜥、飞龙

  Fēi xī, fēilóng

  182

  Thằn lằn cá

  鱼龙

  Yú lóng

  183

  Thằn lằn cổ bạnh

  伞蜥

  Sǎn xī

  184

  Thằn lằn cổ đỏ

  赤颈蜥

  Chì jǐng xī

  185

  Thằn lằn độc, quái vật Gila

  毒蜥

  Dú xī

  186

  Thỏ

  兔子

  Tùzǐ

  187

  Thú ăn kiến

  食蚁兽

  Shí yǐ shòu

  188

  Thú hoang

  野兽

  Yěshòu

  189

  Thú lông nhím

  针鼹

  Zhēn yǎn

  190

  Thú mỏ vịt

  鸭嘴兽

  Yāzuǐshòu

  191

  Trăn

  蟒蛇

  Mǎngshé

  192

  Trăn đất

  亚洲岩蟒

  Yàzhōu yán mǎng

  193

  Trăn gấm

  网纹莽

  Wǎng wén mǎng

  194

  Trâu

  水牛

  Shuǐniú

  195

  Trâu rừng

  河水牛

  Héshuǐ niú

  196

  Triết

  鼬、鼬鼠

  Yòu, yòu shǔ

  197

  Tuần lộc

  驯鹿

  Xùnlù

  198

  Voi

  Xiàng

  199

  Voi ma mút

  毛象、猛犸

  Máo xiàng, měngmǎ

  200

  Voọc bạc

  银色乌叶猴

  Yínsè wū yè hóu

  201

  Voọc đầu trắng

  白头叶猴

  Báitóu yè hóu

  202

  Voọc đen má trắng

  黑叶猴

  Hēi yè hóu

  203

  Voọc Hà Tĩnh

  河静叶猴

  Hé jìng yè hóu

  204

  Voọc mũi hếch

  金丝猴、仰鼻猴

  Jīnsīhóu, yǎng bí hóu

  205

  Voọc quần đùi trắng

  德氏乌叶猴

  Dé shì wū yè hóu

  206

  Voọc vá

  白臀叶猴

  Bái tún yè hóu

  207

  Voọc xám

  菲氏叶猴

  Fēi shì yè hóu

  208

  Vượn

  Yuán

  209

  Vượn cáo

  狐猴

  Hú hóu

  210

  Vượn cáo đuôi vòng

  环尾狐猴

  Huán wěi hú hóu

  211

  Vượn đen

  黑长臂猿

  Hēi chángbìyuán

  212

  Vượn đen má trắng

  白颊长臂猿

  Bái jiá chángbìyuán

  213

  Vượn đen má vàng

  红颊长臂猿

  Hóng jiá chángbìyuán

  214

  Vượn vượn tay dài

  长臂猿

  Chángbìyuán