[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC LOẠI CÔN TRÙNG trong tiếng Trung

  0
  1554

  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC LOẠI CÔN TRÙNG trong tiếng Trung

  STT

  Tiếng Việt

  Tiếng Trung

  Phiên âm

  1

  Ruồi

  苍蝇

  Cāngyíng

  2

  Ve sầu

  , 知了

  Chán, zhīliǎo

  3

  Bướm

  蝴蝶

  Húdié

  4

  Ong vàng

  黄蜂

  Huángfēng

  5

  Tò vò

  胡蜂

  Húfēng

  6

  Ong bắp cày

  蚂蜂

  Mǎ fēng

  7

  Kiến

  蚂蚁

  Mǎyǐ

  8

  Ong mật

  蜜蜂

  Mìfēng

  9

  Bọ rùa

  瓢虫

  Piáo chóng

  10

  Bọ hung

  蜣螂

  Qiāng láng

  11

  Chuồn chuồn

  蜻蜓

  Qīngtíng

  12

  Bọ ngựa

  螳螂

  Tángláng

  13

  Muỗi

  蚊子

  Wénzi

  14

  Dế mèn

  蟋蟀

  Xīshuài

  15

  Châu chấu

  蚱蜢

  Zhàměng

  16

  Gián

  蟑螂

  Zhāngláng

  17

  Nhện

  蜘蛛

  Zhīzhū

  18

  Bọ cạp

  蝎子

  Xiēzi

  19

  Bọ cánh cứng

  甲虫

  Jiǎchóng

  20

  Bọ chét

  跳蚤

  Tiàozǎo

  21

  Bọ hung

  蜣螂

  Qiāngláng

  22

  Bọ que

  竹节虫

  Zhújiéchóng

  23

  Bọ rùa

  瓢虫

  Piáochóng

  24

  Bọ vẽ nước

  豉虫

  Chǐchóng

  25

  Bọ xít

  Chūn

  26

  Bọ xít vải

  茘蝽

  Lì chūn

  27

  Bướm

  蝴蝶

  Húdié

  28

  Bướm Kalima, bướm lá khô

  枯叶蛱蝶

  Kūyè jiádié

  29

  Bướm phượng

  凤蝶

  Fèngdié

  30

  Cà cuống

  桂花蝉、田鳖

  Guìhuāchán, tiánbiē

  31

  Cánh cam

  大青铜金龟

  Dàqīngtóng jīnguī

  32

  Cào cào, cào cào lúa

  稻蝗

  Dàohuáng

  33

  Chấu

  蝗虫、蚱蜢

  Huángchóng, zhàměng   châu

  34

  Chấy

  头虱

  Tóushī

  35

  Cuốn chiếu

  马陆

  Mǎlù

  36

  Dế trũi

  蝼蛄

  Lóugū

  37

  Đỉa

  蚂蟥、水蛭

  Mǎhuáng, shuǐzhì

  38

  Đom đóm

  萤火虫

  Yínghuǒchóng

  39

  Gián

  蟑螂

  Zhāngláng

  40

  Gián đất

  土鳖

  Tǔbiē

  41

  Giun

  蚯蚓

  Qiūyǐn

  42

  Giun đỏ, trùn quế

  红蚯蚓

  Hóngqiūyǐn

  43

  Các loài trong họ bọ hung nói chung

  金龟子

  Jīnguīzi

  44

  Mối

  白蚁

  Báiyǐ

  45

  Mọt gạo

  米象

  Mǐxiàng

  46

  Mọt gỗ

  鳞毛粉蠹

  Línmáo fěndù

  47

  Ngài, bướm đêm

  É

  48

  Nhặng

  丽蝇

  Lìyíng

  49

  Nhện lông

  避日蛛

  Bìrìzhū

  50

  Nhện nước

  水蜘蛛

  Shuǐzhīzhū

  51

  Nhộng

  Yǒng

  52

  Niềng niễng

  龙虱

  Lóngshī

  53

  Ốc sên đất, sên trần

  蛞蝓

  Kuòyú

  54

  Ong

  Fēng

  55

  Ong bầu

  熊蜂

  Xióngfēng

  56

  Ong mật

  蜜蜂

  Mìfēng

  57

  Ong vò vẽ

  胡蜂

  Húfēng

  58

  Rận

  体虱

  Tǐshī

  59

  Rận nước

  水蚤、鱼虫

  Shuǐ zǎo, yú chóng

  60

  Rệp

  臭虫、床虱

  Chòuchóng, chuáng shī

  61

  Rệp cây, rầy mềm

  蚜虫

  Yáchóng

  62

  Rết

  蜈蚣

  Wúgōng

  63

  Ruồi

  苍蝇

  Cāngyíng

  64

  Ruồi giấm

  果蝇

  Guǒyíng

  65

  Ruồi trâu

  牛虻

  Niúméng

  66

  Sâu bướm

  毛虫

  Máochóng

  67

  Sâu đo

  尺蠖

  Chǐhuò

  68

  Tằm

  Cán

  69

  Trùng roi xanh

  眼虫

  Yǎn chóng

  70

  Ve

  Chán

  71

  Xén tóc

  天牛

  Tiānniú

  Chủ đề CÁC LOẠI CÔN TRÙNG trong tiếng Trung