[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề DIỄN ĐẠT BẢN THÂN

0
201
Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề DIỄN ĐẠT BẢN THÂN

1. 让我说几句话。(Ràng wǒ shuō jǐ jù huà).
Để tôi nói vài câu.
2. 俊锡,希望我的建议可以对你有所帮助。(Jùn xī, xīwàng wǒ de jiànyì kěyǐ duì nǐ yǒu suǒ bāngzhù).
Tuấn Tích, tôi hi vọng lời khuyên của tôi sẽ có ích cho anh.
3. 你想一想。(Nǐ xiǎng yī xiǎng).
Anh suy nghĩ đi.
4. 我就是不明白,我们为什么不试一下呢?(Wǒ jiùshì bù míngbái, wǒmen wèishéme bù shì yīxià ne?)
Tôi không hiểu, sao chúng ta không thử nhỉ?
5. 干吗不把烟戒了?(Gànma bù bǎ yān jièle?)
Tại sao (bạn) không cai thuốc?
6. 别这样!(Bié zhèyàng!)
Đừng như thế!
CHIM
7. 就算为了我到此为止吧!(Jiùsuàn wèile wǒ dào cǐ wéizhǐ ba!)
Cứ cho dừng lại ở đây là vì tôi đi!
8. 为了我也不行吗?(Wèile wǒ yě bùxíng ma?)
Vì tôi cũng không được à?
9. 你真的不再考虑一下我的建议了吗?(Nǐ zhēn de bù zài kǎolǜ yīxià wǒ de jiànyìle ma?)
Bạn thật sự không xem xét lại đề nghị của tôi sao?
10. 我怎么说你才相信他是危险人物呢?(Wǒ zěnme shuō nǐ cái xiàng xìn tā shì wéixiǎn rénwù ne?)
Tôi nói thế nào bạn mới tin anh ta là người nguy hiểm?
11. 俊锡我怎样才能说服你接受这个提议呢?(Jùn xī wǒ zěnyàng cáinéng shuōfú nǐ jiēshòu zhège tíyì ne?)
Tuấn Tích, làm thế nào mới có thể thuyết phục anh chấp nhận lời đề nghị này đây?
12. 但是这样做肯定是为了我们自己的利益。(Dànshì zhèyàng zuò kěndìng shì wèile wǒmen zìjǐ de lìyì).
Nhưng chắc chắn làm điều này là vì lợi ích của chính chúng ta.
13. 俊锡,你似乎不明白现在的情况对你不利。(Jùn xī, nǐ sìhū bù míngbái xiànzài de qíngkuàng duì nǐ bùlì).
Tuấn Tích, dường như anh không hiểu tình hình bây giờ đang bất lợi cho anh.
14. 你这么做不会有任何风险。(Nǐ zhème zuò bù huì yǒu rènhé fēngxiǎn).
Bạn làm như vậy sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào.
15. 你并不这样想,对吧?(Nǐ bìng bù zhèyàng xiǎng, duì ba?)
Bạn không hề suy nghĩ như vậy, đúng không?
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ 
Loading...
 
Content Protection by DMCA.com
loading...